Ponieważ do znacznej większości mieszkańców Bucza nie dotarły stosowne deklaracje dotyczące ilości osób w przebywających gospodarstwie domowy celem określenia stawki za wywóz odpadów komunalnych od lipca br, przedsawiamy poniższe informacje:

Mieszkańcy naszej gminy są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Brzesku. Deklaracje dostępne są również u Sołtysów, w Urzędzie Miejskim.

Termin składania deklaracji upływa 31 maja 2013r.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku, pokój nr 10, tel. 14 68 63 105.

Dnia 15 maja br. (środa) w godzinach 10 – 14, w budynku remizy OSP Bucze, pracownicy UM będą pomagać wypełniać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odbierać wypełnione deklaracje.

Deklaracjię można ściągnąć tutaj.

Również występuje konieczność wypowiedzenia dotychczasowych umów z firmami komunalnymi. Ponieważ większość mieszkańców korzystała z usług BZK przygotowaliśmy wzór takiego wypowiedzenia. Pobierz wzór wypowiedzenia umowy z BZK.

Segreguj odpady komunalne – ulotka przygotowana przez UM Brzesko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *