ŚNIEŻYCZKA – czyli przerwane milczenie Łączniczki AK

 

mgr Irena Góra – Byłam nauczycielką i dyrektorem tej szkoły

Jest to publikacja przygotowana dla PSP w Buczu z okazji 110-lecia szkoły w Buczu. Autorka opisuje nieznane lub zapomniane fakty – swoje wspomnienia – z życia szkoły jako młodej nauczycielki i podczas swojego dyrektorstwa. Wspomnienia, w pewien sposób są odpowiedzią na brak jakichkolwiek wzmianek o tym okresie w wydanych wcześniej publikacjach.