Będziemy śpiewali, będziemy tańczyli,

Lecz się najpierw grzecznie, pięknie ukłonimy.

A ta nasza wioska Bucze się nazywa

A czy wiecie jaka nazwy tej przyczyna?

Legenda tak głosi: przed dawnymi laty

Rosły sobie buki koło każdej chaty.

I od buków imię tej wioski powstało

Chociaż też nie wszystkim się to podobało.

A przez środek wioski rzeka sobie płynie,

W niej my się kąpały, Łętownia ma imię.

Teraz chemia niszczy nas, no i przyrodę,

Bardzo się tym martwim bo jesteśmy młode.

Nasze praprababki len przędły na szaty

I tak się stroiły biedny czy bogaty.

Choć się w samodziały na wioskach stroili,

Przecież zdrowi byli, po sto latek żyli

Wiersz ułożyła Anna Chruściel
– poetka ludowa z Bucza