Skład Rady Sołeckiej lata 2019 – 2024

Sołtys: Szczupał Daniel

Członkowie Rady:

  1. Baniak Józef
  2. Borowiec Czesław
  3. Góra Jan
  4. Lis Ignacy
  5. Lis Krzysztof
  6. Minor Albert
  7. Przybysławska Józefa
  8. Surowiec Karolina
  9. Zachara David

Statut
Sołectwa Bucze

Statut wszedł w życie 8 sierpnia po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 438 z dnia 25 lipca 2009 r. poz. 3212.

Uchwała Rady Miejskiej
Statut Sołectwa Bucze
Załącznik 1 do Statutu