Dziś bardzo uroczysty dzień dla naszego rodaka ks. Ignacego Piwowarskiego. W sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku podczas uroczystej sesji, odebrał On tytuł Honorowego Obywatela Miasta Brzeska.

Radny z Bucza Piotr Wyczesany wygłosił laudację dla honorowego gościa. Statuetkę i dyplom Honorowego Obywatela Miasta Brzeska wręczyli: Burmistrz Grzegorz Wawryka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb.
W uroczystości tej brali udział: Poseł na Sejm RP Edward Czesak, Radni Miejscy, zaproszeni goście oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze.

Na zakończenie, utytułowany ks. Ignacy Piwowarski wygłosił podziękowanie za docenienie Jego wkładu w tworzenie wolnej ojczyzny oraz patriotycznej pracy. Następnie odbierał mnóstwo gratulacji i życzeń od władz gminy, dyrektor szkoły Agaty Basaraby, zaproszonych gości i przedstawicieli Bucza.

O godzinie 11, w naszym parafialnym kościele ks. Senior odprawił Mszę Św. w intencji Ojczyzny i parafii. Również i tutaj otrzymał gratulacje i podziękowania od społeczności Bucza, przedstawicieli Ruchu Społecznego Śp. Lecha Kaczyńskiego oraz wójta i przedstawicieli gminy Radgoszcz, w której Ks. Senior pracował.

Ks. Ignacy Piwowarski podziękował za honorowy tytuł władzom gminy i wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego nadania. Wspomniał krótko o swojej działalności patriotycznej oraz o tym, że tę miłość do Ojczyzny wyniósł stąd, małej ojczyzny, którą jest Bucze; od swojego ojca. Podkreślił, że w miarę sił będzie nadal kontynuował swoją posługę kapłańską i patriotyczną.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sił i Łask Bożych.

Tekst laudacji:
„(…) A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie.
Wątpić nie potrzeba, że co im zazdrość ujmie.
Bóg nagradzać będzie, a cnota kiedykolwiek miejsce swe osiądzie”.

Słowami z 12. księgi Jana Kochanowskiego – Ojca Poezji Polskiej, wyrażam wielką laudacje na cześć naszego honorowego Obywatela Miasta Brzeska, a zarazem mojego Rodaka – ks. Ignacego Piwowarskiego, wieloletniego i zasłużonego kapłana diecezji ta
owskiej, dla którego słowa: Ojczyzna i Patriotyzm od zawsze stanowiły wartości najwyższe!

Jego niezłomna postawa wobec minionego ustroju, zasadnicze i konserwatywne poglądy, a także wyznawane zasady moralne – zgodne z nauką Kościoła, w dużym stopniu przyczyniły się, że dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. Dzisiejszy świat potrzebuje takich ludzi, którzy będą autentycznymi Patriotami, o których można mówić i stawiać Ich za wzór młodym pokoleniom. Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi, dla których partykula
e interesy polityczne, tytuły, zaszczyty, pochwały nie znaczą nic – w porównaniu z tym, co mogą lub mogli zrobić bezinteresownie dla Ojczyzny. Takim człowiekiem był i jest ks. Ignacy Piwowarski, który do dziś pozostał skromnym robotnikiem Winnicy Pańskiej i nadal pełni posługę w swojej rodzinnej parafii Bucze.

Żyjemy w czasach kiedy historia Polski zmienia się niemalże z dnia na dzień. Zastanówmy się, czy nasz Ks. Ignacy Honorowy Obywatel Miasta Brzeska, o zasługach którego tak wiele już dzisiaj było tutaj powiedziane, chciałby powtórzyć słowa, cytowanego wyżej Ojca Poezji Polskiej: „serce roście, patrząc na te czasy”?

Na koniec chciałem zadedykować naszemu Ks. Ignacemu Piwowarskiemu wiersz Leopolda Staffa, który dosyć trafnie można odnieść do Jego – bądź, co bądź, niełatwej drogi życiowej, którą przeszedł na przestrzeni minionych 70-ciu lat życia, potykając się wielokrotnie o „kamienie ludzkiego zła” oraz grzechu.

Kochać i tracić, pragnąc i żałować,
Padać boleśnie i znów się podnosić,
Krzyczeć tęsknocie „precz!” i błagać „prowadź!”
Oto jest życie: nic, a jakże dosyć…

Szczęść Boże księże kanoniku!

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/103627628666552327036/albumid/5873702580890988001?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *