Pierwsze zabranie wiejskie w tym roku miało miejsce w minioną niedzielę. Na salę remizy OSP przybyli Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka, Wice burmistrz – Jerzy Tyrkiel, przewodniczący Rady Miejskiej – Tadeusz Pasierb, Sekretarz Gminy – Stanisław Sułek, Radny Piotr Wyczesany oraz Wojciech Górski – łowczy kół łowieckich „Jedność” i „Basior”.
Sołtys Stanisław Milewski powitał przybyłych gości, mieszkańców, w tym prezesów Stowarzyszenia i Klubu Sportowego – Stanisława Górę i Czesława Borowca. Następnie odczytał sprawozdanie ze rok 2012 wymieniając w nim: budowę mostu na rzeczce Uszewce, budowę chodnika, uregulowanie sprawy gruntu pod remizą OSP, montaż kolejnych ulicowskazów, zakup samochodu dla OSP. Na koniec podziękował wszystkim za współpracę.

Następnie głos zabrał Burmistrz prezentując działania gminy w ubiegłym roku wraz z wydatkami. Pan Wawryka wspomniał o dalszej budowie chodnika; sztucznym boisku w Buczu, którego realizacja ma rozpocząć się na jesieni; dotacjach na kluby sportowe; oświetleniach ulic. Pan Burmistrz zapewnił, że jeżeli OSP Bucze przekaże budynek remizy na rzecz gminy, ta na pewno zacznie w ramach możliwości remont budynku dostosowując go do bieżących potrzeb mieszkańców.

Burmistrz wyjaśnił sprawę związaną ze zmianą przepisów dotyczących śmieci komunalnych . Gmina przygotowała deklaracje, na których trzeba wpisać ilość osób przebywających w gospodarstwie domowym, co wiąże się z odpowiednią opłatą za wywóz śmieci. Śmieci będą wywożone dwa razy w miesiącu, można je wystawiać w koszach lub zwykłych workach. Worki na śmieci segregowane będą dostarczane bezpłatnie. Przy tym temacie nawiązała się dyskusja z mieszkańcami, wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Na koniec Burmistrz podziękował za współpracę i miło wspominał jesienne spotkanie z osobami zaangażowanymi w sprawy miejscowości.

Pan Wojciech Górski odpowiadał na pytania dotyczące dzików, jak chronić uprawy przed nimi oraz co Koła mogą robić w tej kwestii zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tu zawiązała się dyskusja z mieszkańcami, niestety Koła łowieckie nie mają dużego pola manewru w tej kwestii. Pan Górski wyjaśnił też procedury jak dochodzić odszkodowania po zniszczeniu upraw.

Podczas dyskusji mieszkańcy zwrócili uwagę na: słabe wyniki testów w szkole podstawowej; na brak oznaczeń drogowych – teren zabudowany, ograniczenia prędkości przy szkole, ograniczenia tonażu; mieszkańcy ulicy Skotnik domagają się ponownego ustawienia znaku informującego o ich ulicy, ustawionego przy drodze wojewódzkiej 768; mieszkańcy ulic Lipowej i Załętownia domagają się sprzedaży przez gminę działek, które od wielu lat dzierżawią; mieszkańcy osiedla Zaciszne ponownie domagają się zamontowanie trzech lamp drogowych; mieszkańcy osiedla Rosówki proszą o pilną meliorację tamtego rejonu; wątpliwości prawne przy przejęciu błoń przez gminę w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku. Na te i inne pytania dopowiadał pan Burmistrz, pan Sołtys, pan Radny.

Pod koniec kwietnia br. wpłynęły do UM zrzeczenia się pełnienia funkcji radnego sołeckiego od sześciu członków Rady Sołeckiej naszej miejscowości. W związku z tym ilość radnych spadła z 9 do 3. Pan Sekretarz Stanisław Sułek zapewnił iż zgodnie ze Statutem, uzupełniono Radę Sołecką o kolejną osobę z listy wyborczej, która wyraziła zgodę – pan. Władysław Rachwalik, a przy 4 członkach rady nie dokonuje się wyborów uzupełniających. Tu też odbyła się dyskusja, co do powodów rezygnacji członków rady, były wyjaśnienia i zapewnienia poprawienia kwestii współpracy Sołtysa z członkami rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Tadeusz Pasierb, zapewnił o pomocy przy remoncie budynku OSP, jeśli tylko zostanie on przekazany przez druhów.

Na koniec zebrania przegłosowano dwie uchwały (tylko jedna z nich została zaakceptowana).
Zabranie trwało ponad 3 godziny.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/103627628666552327036/albumid/5877192790168227505?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *