Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Brzesku przypomina o złożeniu wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Książeczkowe dowody osobiste tracą ważność z dniem 31.03.2008r.

Do wniosku należy dołączyć:
2 fotografie/lewy profil z odkrytym uchem/,
opłatę w kwocie 30zł ,
odpis aktu urodzenia – osoby, które nie zawierały związku małżeńskiego,
odpis aktu małżeństwa – osoby, które zawierały związek małżeński.
Opisy skrócone powyższych aktów należy złożyć w przypadku urodzenia bądź zawarcia związku małżeńskiego na terenie innych gmin.

Informuje się, że będzie możliwość złożenia wniosków o nowy dowód osobisty w dniach : 23.02.2008r. oraz 08.03.2008r. w godz. od 9.00 – do 13.00/wolne soboty/.
Wnioski dla osób starszych i chorych może złożyć członek rodziny, a następnie pracownik biura dowodów osobistych dostarczy dokumenty do miejsca zamieszkania w/w osób, celem ich podpisania.
Prosimy o dostosowanie się do obowiązku wymiany książeczkowych dowodów osobistych, ponieważod 01.04.2008r. nie będzie możliwe załatwienie żadnej sprawy urzędowej.
W obecnej chwili na odbiór dowodu osobistego oczekuje się ok. 1 miesiąca.

info: UM Brzesko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *