Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniach 4 i 7 października 2011r. przeprowadził „pozaplanową interwencję w przedsiębiorstwie BIO SOLID Sp. Z o.o., prowadzącym Zakład Bioprodukcji Humusu i Podłoży Organicznych w m. Mokrzyska.” Kontrole były zapowiedziane.

Jak czytamy w piśmie, nie stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji zbiorników służących do gromadzenia odcieków z poszczególnych sektorów. Nie stwierdzono też uciążliwości zapachowej. Transport odpadów jest zgodny z przepisami i decyzjami Starostwa, a samochody i kontenery są sprawne.

Stwierdzono również, nieprawidłowości przy odzysku odpadów (nie zachowana proporcja materiału wsadowego) oraz magazynowaniu odpadów.

W związku z powyższym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska rekomenduje Staroście Brzeskiemu „podjęcie stosownych działań, a w szczególności rozważenie wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia udzielonego firmie.”

Czytaj cały tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *