We czwartek 24-go listopada 2011r. na zaproszenie Stowarzyszenia, Rady Sołeckiej, p. Dyrektor szkoły i p. Radnego, przybył do Bucza Burmistrz Brzeska -p. Grzegorz Wawryka. Celem spotkania było omówienie spraw ważnych dla naszej miejscowości, przede wszystkim tych, które zostały ustalone po wcześniejszym spotkaniu grupy inicjatywnej Bucza, które odbyło się 10 października br.

W spotkaniu wzięli udział oprócz Burmistrza, Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Góra, Sołtys Bucza – Stanisław Milewski, Dyrektor szkoły – Agata Basaraba, Radny RM – Piotr Wyczesany oraz Przewodniczący RM – Krzysztof Ojczyk. Spotkanie protokołował Rafał Góra.

Burmistrz przedstawił dochody jakie Bucze generuje dla gminy oraz wydatki, które w minionych latach zostały poniesione na rzecz naszej miejscowości. Odniósł się do wniosków, które wpłynęły do urzędu, mówiąc, iż przyszły rok jest bardzo trudny finansowo i ciężko będzie znaleźć choć trochę pieniędzy,

Podczas rozmów padło kilka ważnych kwestii i propozycji z obu stron.
Burmistrz wspominał, że wspomoże szkołę w przyjęciu gości zagranicznych w maju przyszłego roku. Ostatecznie jeśli znajdą się pieniądze, to jakąś inwestycję można będzie wykonać.

Ze strony Bucza zaproponowano, by gmina wydzieliła i sprzedała działki na błoniach od strony Uszewki oraz te przy ulicy „Podkowa”. Burmistrz i Przewodniczący RM przystali na propozycję oraz wspomnieli, że pieniądze w tak uzyskany sposób przekażą na inwestycje w Buczu.

Szkoła chce, by jej otoczenie zostało zmode
izowane. Przewodniczący RM – p. Ojczyk zaproponował, by gmina w ramach swoich działań, przygotowała prowizoryczny plan zagospodarowania działek szkolnych uwzględniający potrzeby szkoły i mieszkańców. Burmistrz wspomniał też o ociepleniu szkoły, a także o propozycji budowy w jej pobliżu bio-ciepłowni.

Jeśli chodzi o najważniejszą sprawę dla Bucza – most nad Uszewką na ul. Okulickiej, w związku z brakiem pieniędzy, remont się opóźni, chyba, że znajdą się środki zewnętrzne.

Kolejną rzeczą omawianą, była sprawa remizy. Jak twierdzi Sołtys, sprawa jest w sądzie. Następnie OSP chce przekazać remizę gminie. Wtedy budynek będzie mógł być remontowany i wykorzystywany dla potrzeb mieszkańców.
Jak zauważył p. Burmistrz, przekazanie następuje bardzo późno, gdyż już dawno, w lepszych latach finansowych, w innych miejscowościach takie budynki zostały wyremontowane.

Prezes Stowarzyszenia p. Stanisław Góra podsumowując spotkanie zauważył, że ludzie we wsi są rozgoryczeni, że nic tu się nie robi. „Zdaję sobie sprawę, że wpływy z naszej wsi są małe. Ale są to wpływy z podatku dochodowego. W gminach wiejskich, które mają tylko takie wpływy jakoś inwestuje się na wsiach. Wiemy tez, że miasto zabiera większość pieniędzy. Chcielibyśmy mieć tylko to minimum. Ważne, by były to rzeczy, które się po prostu widzi.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *