W ostatnich miesiącach zawiązała się Grupa Inicjatywna renowacji kamiennej figury przydrożnej z XIXw. tzw. „Figury Rozalii”. Patronat nad konserwacją objęło Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze.
Dziś prace zostały rozpoczęte poprzez zdemontowanie ogrodzenia, a w przyszłym tygodniu nastąpi demontaż i przewiezienie figury do pracowni konserwatorskiej w Krakowie.

Kapliczka wzniesiona została w 1877r. z fundacji Józefa i Rozalii Przybyłów, jako grupa Ukrzyżowania z Chrystusem, Matką Bożą Bolesną i św. Janem. Od lat brakuje na niej figury Matki Bożej Bolesnej.

Konserwację będzie prowadziła pani Paulina Lis z Krakowa. Prace wykonywane byłyby w miesiącach zimowych w pracowni konserwatorskiej.

Stowarzyszenie otrzymało już stosowne zgody od Starostwa Brzeskiego (figura znajduje się w pasie drogowym) oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Koszt samej renowacji to ok 14 tys. zł. Nie liczymy tu społecznych prac, takich jak: demontaż, przewóz, wykonanie fundamentu oraz ustawienie figury i innych. Wszytko pod czujnym okiem konserwatora. Część kosztów pokryją sponsorzy.

Każdy z nas może się przyczynić do odrestaurowania tej wspaniałej figury, którą codziennie mijamy jadąc ul. Św. Floriana.

Można wpłacać dowolne datki na konto Stowarzyszenia:

BGŻ: 33 2030 0045 1110 0000 0206 6290
z dopiskiem „Darowizna na rzecz konserwacji Figury”.

Liczymy na hojność parafian Bucza.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/103627628666552327036/albumid/5676363128168530753?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *