W minioną sobotę, 1. grudnia, miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowisk działających w Buczu z burmistrzem Brzeska, p. Grzegorzem Wawryką.
Burmistrz przyjechał na zaproszenie Radnego, zarządu Stowarzyszenia oraz dyrekcji szkoły.

Omówiono potrzeby naszej miejscowości tj. dalszą budowę chodnika, sprzedaż działek na błoniach oraz zagospodarowanie domu ludowego.
Zarząd Stowarzyszenia przedstawił plan i wizualizację budowy obelisku, który został ciepło i z zainteresowaniem przejęty przez Burmistrza.

Burmistrz zapewnił, iż gmina postara się udzielić środków na dalszą rozbudowę chodnika, pomoże w przebudowie i dostosowaniu budynku domu ludowego na potrzeby mieszkańców (po przekazaniu go przez OSP). Wspomniał też o budowie przy szkole boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Projekt ten będzie finansowany ze środków unijnych. Jeśli chodzi o sprzedaż działek, to będą w tej sprawie konsultacje z wydziałem geodezji UM.

Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. Na zakończenie p. Burmistrz otrzymał okolicznościowy kalendarz na 2013r. wydany przez Stowarzyszenie, który na głównej stronie przedstawia widoki naszej wsi, a na odwrocie wizualizację budowy obelisku wraz z zagospodarowaniem placu.

Niestety na spotkanie nie przybył pan sołtys.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *