Pragnę poinformować naszych czytelników, iż Rada Miejska w Brzesku w dniu 29.11.2012 r. za ponad 40 letnią gorliwą pracę kapłańską oraz za nieugiętą postawę wobec reżimu komunistycznego uhonorowała naszego rodaka Ks. Ignacego Piwowarskiego tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Brzesko„.

Cieszymy się z przyznania tytułu. Przesyłamy jednocześnie najlepsze życzenia Ks. Ignacemu, życząc Mu przede wszystkim zdrowia.

Piotr Wyczesany

O dacie wręczenia wyróżnienia poinformujemy na naszych stronach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *