Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Brzesku przygotował negatywną opinię w sprawie wniosku firmy BIO-Solid przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów na terenie kompostowni.

W piśmie opierano się o negatywne wypowiedzi społeczeństwa Bucza i Mokrzysk z lat 2009 – 2011 tj. uchwała Zebrania wiejskiego wsi Bucze, pisma Rad Sołeckich oraz pisma Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, a także wyniki kontroli WIOŚ przeprowadzonej w paździe
iku 2011r. Decyzja UM nie jest wiążąca dla Starosty Brzeskiego, ale może ją wziąć pod uwagę.

W ostatni wtorek (10.01.2012r.) przedstawiciele Stowarzyszenia odbyli spotkanie ze Starostą Brzeskim, podczas którego jeszcze raz podnosili argumenty świadczące o szkodliwej i uciążliwej działalności kompostowni.

Czekamy na decyzję Starostwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.