Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Wsi Bucze, jako strona w sprawie, oraz Rada Sołecka wsi Bucze w ostatnich dniach wystosowały do Starostwa Brzeskiego pisma opiniujące negatywnie działania kompostowni i sprzeciwiające się wydaniu kolejnego zezwolenia na jej działanie.

Pisma do wglądu dla zainteresowanych dostępne w siedzibie Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *