W dniu 30 marca o godz. 17:00 w OSP w Buczu odbyło się zebranie sprawozdawcze, na które przybyło bardzo liczne grono lokalnych druhów.
Większość z nich to pełna chęci do działania w Jednostce młodzież. Wygląda na to, że po latach zastoju, co spowodowało pewną pokoleniową przerwę, następuje odrodzenie Jednostki, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. W ostatnim roku szeregi Jednostki zasiliło pięciu młodych druhów, którzy odbyli stosowne przeszkolenie umożliwiające udział w akcjach ratowniczych. Planowane są dalsze szkolenia. W Ochotniczych Strażach Pożarnych najważniejszym kapitałem jest zawsze kapitał ludzki. Bez tego nic nie jest możliwe, nawet najlepszy i najdroższy sprzęt na nic się nie przyda, jeżeli nie będzie chętnych rąk, aby go obsługiwać. Natomiast tam, gdzie są chętni ludzie, tam pokona się wszelkie trudności. Zaczynając od najskromniejszych warunków, można dojść do wysokiego stopnia wyszkolenia i dobrego wyposażenia w sprzęt. Najlepszym tego przykładem i wzorem do naśladowania jest OSP w Porębie Spytkowskiej, która odrodziła się po upadku spowodowanym pożarem strażnicy, a obecnie po wielu bardzo trudnych latach, pod nowym Zarządem przeżywa swój rozkwit.
Na zebranie oprócz zarządu OSP oraz strażaków przybył także Pan Burmistrz Tomasz Latocha, oraz Prezes Oddziału Gminnego Zarządu Związku OSP RP dh Marian Czarnik. Druh Prezes OSP w Buczu Stanisław Milewski przekazał informacje dotyczące działalności Straży w ostatnich latach oraz poruszył sprawę remontu remizy. Prezes poinformował także o zamiarze rezygnacji ze swojej funkcji. Wówczas zgłoszony został wniosek formalny, aby mając na uwadze ambitne plany dotyczące rozwoju Straży, oraz zachęcenie kolejnych osób do włączenia się w służbę w szeregach OSP, co jest wyzwaniem wymagającym włożenia wiele w pracy i energii, wybrać nowy Zarząd, który podoła tym obowiązkom. Wniosek został przegłosowany i ten punkt dopisano do porządku zebrania. Podczas zebrania zatem odbyły się wybory nowego Zarządu, które koordynował Pan Prezes Marian Czarnik.

Wynikiem tych wyborów jest nowy zarząd wyglądający następująco:
Prezes – dh Daniel Szczupał
Naczelnik – dh Adam Cisak
Zastępca Naczelnika – dh Michał Szczupał
Sekretarz – dh Albert Minor
Skarbnik – dh Paweł Gładki

Wybrano także komisję rewizyjną w składzie:
Przewodniczący – dh Krzysztof Lis
Członek – dh Aleksander Zaczyński
Członek – dh Grzegorz Krupa

Zarówno Zarząd, jak i Komisja Rewizyjna wymienione zostały w całości.
Ustępujący Prezes dh Stanisław Milewski uchwała Walnego Zebrania Członków OSP otrzymał tytuł honorowego prezesa straży OSP w Buczu – tytuł bardzo zasłużony, biorąc pod uwagę, jak długo był prezesem oraz jak dużo zrobił dla straży w trudnych dla ochotników czasach.
Pan Burmistrz bardzo zachęcał druhów do działania, jednocześnie zapewniając, że w pozytywnych barwach widzi współprace gminy z jednostką OSP Bucze. Podkreślał również, że bardzo dobrze wie jak ważna jest ochotnicza straż pożarna, ponieważ sam jest aktywnym ochotnikiem w Szczepanowie. Należy podkreślić, że burmistrz Tomasz Latocha jest czynnym strażakiem, posiada stosowne przeszkolenia i jeżeli jest taka potrzeba, to wspólnie z  innymi druhami z OSP w Szczepanowie bierze udział w akcjach ratowniczych. Burmistrz pochwalił także OSP w Buczu za obecność na  gminnym turnieju wiedzy pożarniczej.
Całość zebrania przepełniona byłą pozytywną energią i zapałem do bardzo trudnego zadania, jakim będzie reaktywacja straży i spowodowanie, żeby straż dołączyła do grona najlepszych jednostek w gminie. Nie jest to zadanie łatwe i nie stanie się w kilka miesięcy, bo sprawienie, żeby w jednostce było wielu bardzo dobrze wyszkolonych druhów, którzy będą dysponowali możliwie jak najlepszym sprzętem, jest zadaniem na najbliższe kilka lat. Początek jednak został zrobiony, a najbliższe miesiące pokażą, jak nowy Zarząd wdroży się do niełatwych obowiązków.

Dh Prezes Marian Czarnik przekazał młodym druhom informacje na temat bezpieczeństwa w jednostce oraz informował o najbliższych wydarzeniach związanych ze Strażami Pożarnymi. Druhowie oklaskami i miłymi słowami podziękowali staremu zarządowi za pracę, którą od siebie włożyli w jednostkę, jednocześnie deklarując dalszą współpracę dla dobra jednostki.
Dh Prezes Daniel Szczupał powiedział, że od wielu lat w straży nie było tak wielu nowych osób i tyle zapału. Zaznaczył, że OSP w Buczu w poprzednich latach pełniło tylko funkcję reprezentatywną i to musi się zmienić. Głównym problemem zawsze była mała ilość chętnych pracy na rzecz OSP. Wygląda na to, że to się zmieni. Podkreślił, że Bucze stać na OSP z prawdziwego zdarzenia, które będzie chlubą mieszkańców. Jego wypowiedz, spotkała się z ogromnym entuzjazmem.
Nowo wybrany prezes ma 30 lat, wyższe wykształcenie (ukończył AGH), od czterech lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest żonaty i od kilku miesięcy jest szczęśliwym tatą córeczki. Ze strażą jest związany od wielu lat. Nie stało się to przypadkiem, ponieważ strażakami byli również jego tata i dziadek. Tak więc można powiedzieć, że strażacka służba jest w rodzinie dziedziczona z ojca na syna. Jest to zjawisko dość powszechne w kręgach strażackich. W wielu miejscowościach istnieją całe „dynastie” związane ze strażą czasami nawet od początków ich powstania. Strażakiem ochotnikiem nie zostaje się przypadkiem. Jest to długi proces wychowania i wzrastania w kręgu ważnych ideałów. Jakie drzewo taki klin, jako ojciec taki syn. Dlatego często synowie i córki strażaków, idąc w ślady swoich rodziców i dziadków, wstępują w szeregi OSP. Nie uważają tego za coś nadzwyczajnego. Po prostu uważają służbę „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” za coś zupełnie normalnego, bo tak zostali wychowani.

Tekst/foto: zyciebrzeska.pl

Gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi i życzymy szybkiej odbudowy drużyny, realizacji zamierzeń oraz dobrej współpracy z mieszkańcami.

3 odpowiedzi

 1. Pan Sołtys kilka dni temu w Gminie mówił, że nadal będzie Prezesem OSP…
  Czyżby to była „nocna zmiana”?

  1. Pan Prezez zapowiadał już rezygnację o czym informował. Na zebraniu natomiast uchwałą Walnego Zebrania Członków OSP otrzymał tytuł honorowego prezesa straży co też można przeczytać w artykule

   1. Planowo miało to być jednak zebranie sprawozdawcze, a nie wyborcze dlatego dziwi tak szybka zmiana.
    Niemniej życzę powodzenia i trzymam kciuki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *