Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku, która odbyła się 27 marca burmistrz Tomasz Latocha, przewodnicząca rady Maria Kądziołka i radni złożyli podziękowania sołtysom, którzy nie będą ubiegać się o reelekcję. Urząd złożyli – Zofia Słonina ze Sterkowca, Dorota Zydroń z Okocimia, Stanisław Milewski z Bucza, Leszek Klimek z Jasienia i Marian Czarnik z  Wokowic. Burmistrz i przewodnicząca wręczyli im listy z podziękowaniami, pamiątki i kwiaty.

-Doskonale zdajemy sobie sprawę, ile czasu, pracy i wysiłku kosztuje sprawowanie funkcji sołtysa. Każdy z nich angażuje się w pomoc mieszkańcom swojej miejscowości, pełni rolę pośrednika między nimi i  urzędem. W imieniu swoim i wszystkich pracowników urzędu miejskiego składam Państwu serdeczne podziękowania i życzę kolejnych sukcesów – mówił burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha.

Absolutnym rekordzistą jest Stanisław Milewski z Bucza, który funkcję nieprzerwanie sprawował przez sześć kadencji, czyli przez 24 lata. Swoimi staraniami i pracą doprowadził do zwodociągowania wsi, wybudowania mostu nad Uszewką, budowy parkingów. Jego oczkiem w głowie było utworzenie przedszkola w Buczu, co udało się zrealizować. –Dziękuję wszystkim, którzy przez te wszystkie lata współpracowali ze mną i z radą sołecką, bez ich pomocy nic nie udałoby się zrealizować. Nie odchodzę jednak na emeryturę, jestem prezesem OSP i dalej będę pracował na rzecz lokalnej społeczności – mówił Stanisław Milewski.

Leszek Klimek – sołtys Jasienia funkcję pełnił przez 20 lat i także może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Budowa i remonty dróg, budowa chodników i remont stacji PKP – to tylko niektóre z nich. Na zakończenie ostatniej kadencji udało się doprowadzić do budowy chodnika, który  połączył Jasień z Brzeskiem, inwestycja będzie dokończona w tym roku. Od wielu lat jest prezesem jasieńskiej OSP. –Dziękuję mieszkańcom Jasienia, którzy mi zaufali oraz urzędnikom pracującym w brzeskim magistracie, to ich praca i życzliwość sprawiły, że wiele problemów udało się szybciej rozwiązać – dziękował Leszek Klimek.

Trzy kadencje – 12 lat trwała sołtysura Marina Czarnika z Wokowic. Przez ten czas wiele problemów wsi udało się rozwiązać, powstało w niej także wiele nowych inwestycji, sołtys dbał o rozwój klubu sportowego i  tamtejszej OSP, był organizatorem wielu imprez dla dzieci i dorosłych. Marian Czarnik od lat sprawuje funkcję prezesa gminnego zarządu związku OSP RP.

Panie Zofia Słonina i Dorota Zydroń – sołtyski Sterkowca i Okocimia funkcje sprawowały przez jedną kadencję. Obydwie pochwalić się mogą ogromną dbałością o sprawy mieszkańców i swoich miejscowości, były animatorkami życia kulturalnego, współpracowały z oświatowymi placówkami i jednostkami OSP.

Info/fot/wideo: UM Brzesko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *