Według decyzji Burmistrza Brzeska na istniejącej w wieży przekaźnikowej Polkomtela swoje nadajniki ma zainstalować Polska Telefonia Komórkowa Centertel – operator sieci Orange.
Poniżej treść decyzji.

Ogłoszenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:”Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2633 Bucze”

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Brzeska informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2633 Bucze” polegająca na zainstalowaniu na istniejącej wieży POLKOMTEL S.A. w m. Bucze na działce nr 1629/15: trzech anten sektorowych BSA003 azymut 20, 140, 270 wysokość zawieszenia 43 m. n. p. t., i jednej anteny radioliniowej RLA23-06 azymut 207 wysokość zawieszenia 44,5 m n.p.t., których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi 10345 W”.

1. Decyzja wydana została dla PTK Centertel Sp. z o. o., 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a.

2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 (pok. 111, I piętro).

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Brzeska BIP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *