Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli tradycyjne Boże Ciało, w naszej parafii zawsze przebiegła radośnie i barwnie. Pięknie przystrojone cztery ołtarze, przyozdobione ulice, barwne stroje regionalne wpisują się w tradycję naszego regionu.

Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Ryszard Pluta, który po procesji do czterech ołtarzy, błogosławił Bucze Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

Ołtarze przygotowały wraz z sąsiadami i przyjaciółmi rodziny: p. Sarlejów, p. Górów, p. Gibałów oraz p. Przepiórków i Baniaków.


Historia święta Bożego Ciała, sięga XIII wieku. Przyczyną jego ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Comillon w pobliżu Lieage we Francji, która od 1209 roku miewała widzenia jasnej tarczy z widoczną na niej ciemną plamką. Interpretowano to jako brak wśród świąt kościelnych specjalnego dnia poświęconego czci Najświętszego Sakramentu.

Pod wpływem tych objawień bp Robert ustanowił takie święto w 1246r. dla diecezji Lieage, a w 1264r. papież Urban IV ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Święto to jest przedłużeniem Wielkiego Czwartku – pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która we Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia. Z powodu śmierci Urbana II, ogłoszenia bulli dokonał papież Jan XXII.
Początkowa ranga i nazwa święta nie były jednolite we wszystkich diecezjach. W Polsce po raz pierwszy świętowano Boże Ciało w roku 1320 za biskupa Nankera, który zarządzał diecezją krakowską. Od XIV w. przyjął się zwyczaj odprawiania Mszy Świętej w święto i w oktawie, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu.

Procesje Bożego Ciała wprowadzono później. W Polsce zwyczaj procesji i śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach przyjął się powszechnie dopiero w XVI w. Procesje w Polsce odprawiano z wielkim przepychem od początku jej wprowadzenia, szczególnie w Krakowie, który był stolicą. Prezentowały się wówczas proporce z orłami na szkarłacie, brały udział: otoczenie dworu, szlachta, mieszczanie, cechy rzemieślnicze, orkiestry i prosty lud z podkrakowskich wsi ubrany we wszystkie krakowskie stroje. Mieszczanki przed Najświętszy Sakrament rzucały z okien kwiaty.

W okresie rozbiorów religijny charakter święta przeplatały akcenty patriotyczne. Niesiono wówczas proporce z polskimi godłami świadczące o narodowej tożsamości. Była to okazja pokazania zaborcy żywej wiary Polaków i uświadomienia im kim jesteśmy.
Najpiękniej Boże Ciało wyglądało jednak na wsi polskiej. Obchodzone jest Ono bowiem w okresie kiedy przyroda jest w największym rozkwicie i staje się najpiękniejszą dekoracją procesji. Nasi przodkowie zdobili ołtarze zielonymi gałązkami brzóz, polnych kwiatów, drogi wyścielali tatarakiem. Pobożność i wielkie uwielbienie dla Eucharystii wyrażali w głębokiej modlitwie, śpiewie pieśni i uczczenie Boga przez uklęknięcie. Na ten dzień ubierano stroje krakowskie, strojono domy i drogę procesji.

W parafii Bucze procesja do czterech ołtarzy miała zawsze bardzo uroczysty charakter. Wraz z jej rozwojem przybywało w procesji figur, obrazów, chorągwi, poduszeczek niesionych podczas procesji. Wyruszano w procesji aby dać publiczny wyraz, czym jest dla człowieka Eucharystia, przebłagać za Jej znieważenia, prosić o błogosławieństwo dla rodzin i urodzaje.

Tak jak dawniej, i dzisiaj w Święto Bożego Ciała na ulice miast i wiosek wyruszają procesje. Idziemy wśród śpiewów i modlitw, dzieci sypią kwiaty i dzwonią dzwoneczkami. Kapłan niesie białą Hostię ukrytą w przepięknej monstrancji, która jest symbolem naszego pielgrzymowania z Chrystusem przez życie.
Zatrzymajmy się przy czterech ołtarzach aby wsłuchać się w słowa Ewangelii związane z tajemnicą Eucharystyczną. Idźmy z pokorą i radością dać świadectwo, że w tej małej białej Hostii jest ukryty Chrystus
.

Ołtarze, przy których odczytywane są słowa Ewangelii w Buczu od ponad 60 lat przygotowują rodziny:
– Stanisława i Ireny Górów (wcześniej: Stanisława i Anieli Górów),
– Stanisławy Sarlej (wcześniej: Adolfa i Anny Kurtyków),
– Angeliki i Mateusza Baniaków oraz Natalii i Wojciecha Przepiórków (wcześniej: Jana i Józefa Piwowarskich, Karola i Teresy Piwowarskich, Cecylii i Józefa Gibałów),
– Ryszarda i Lucyny Gibałów (wcześniej: Ołtarz na placu przykościelnym przygotowywały siostry zakonne. Później przez kilka lat ołtarz urządzany był przez miejscowych nauczycieli i pracowników szkoły).

Początkowo ołtarze były proste, przybrane brzozowymi gałązkami, kwiatami z przydomowych ogródków a nawet polnymi. Wystrój ich zmieniał się wraz z zamożnością mieszkańców Bucza. Najważniejszą sprawą jest nasza obecność i demonstracja wiary, że w tej Hostii jest Bóg żywy.

Lucjan Rydel nastrój procesji Bożego Ciała oddał w słowach wiersza:
A proboszcz, cały w przezłocistej lamie,
Nad czołem zgiętym od świętego lęku
Dzierży monstrancje, na której się łamie
Sto strzał słonecznych, i szedł wśród pobrzęku
Dzwonków i z pieśnią, której wiara żywa
Serca i głosy w błękit gdzieś porywa.
A ksiądz ramiona zdał się mieć olbrzymie,
Kiedy monstrancji krąg rozpromieniony
Dźwignął. I była w kadzidlanym dymie
Jak drugie słońce. W cztery świata strony
Zwracał ją ponad mnóstwem ludu zgiętem
I zaczął: Przed tak wielkim Sakramentem!

Uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa jest świętem wielkim, ma więc swoją oktawę, podczas której codzienne odbywają się procesje. Na zakończenie oktawy odbywa się święcenie wianków z ziół, kwiatów polnych, młodych drzew. Wianki wyplatano od lat z przeróżnych roślin kwitnących w tym czasie. Na wysokich miedzach pól ciągnących się od zabudowań w Buczu w kierunku Przycznej drogi zbierano ziele kruchego rozchodnika, kapustnika, w zbożach chabry, na łąkach stokrotki a na miedzach na Skotniku i przy polach od Zagród w kierunku rzeki pachnącą macierzankę. Wielką uwagę w naszym rejonie przywiązywano do tego, aby poświecić gałązki rzadko występującego krzewu szakłaku, który posiadał wielkie właściwości lecznicze dla zwierząt. Znaleźć go można było na Skotniku w tzw. Gibalonce w Rokociu – łąki między domami w Zagrodach.

Każdy rodzaj ziół czy kwiatów miał swoje przeznaczenie. Poświęcone wianki wieszano na ścianach domów – chroniły przed gradem, powodzią, ogniem. Ziele z wianków stosowano na różne choroby. Wianki zawieszano nie tylko w wiejskich chatach, lecz też dworach szlacheckich i dworkach magnackich.
Zwyczajem, który do dnia dzisiejszego zachował się oprócz wianków, jest obłamywanie gałązek brzozowych, które zdobią ołtarze lub drogę procesji i zatykanie ich nad wejściem do domu, pomiędzy zbożem i innymi uprawami w polu.

Szczególnym ceremoniałem ostatniego dnia oktawy Bożego Ciała jest błogosławieństwo małych dzieci, by na nie spłynęła modlitwa Kościoła. Sam Pan Jezus mówił: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie.

Opracowanie: Maria Góra. (2010 r.), aktualizacja 2023 r.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *