2 czerwca 2023 r. Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze na Zebraniu Sprawozdawczym, przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz udzielili Zarządowi absolutorium.

Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra podziękował za pracę w formie wolontariatu wszystkim Członkom Stowarzyszenia. Wyraził również podziękowania pani Klaudii Korda oraz osobom wspierającym nasze działania.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdania.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *