W Szkole Podstawowej w Buczu realizowany jest projekt „Bezpieczna droga do szkoły” finansowany przez Fundację INTERCARS – organizatora konkursu grantowego o nazwie „Drogowskaz”, a dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Punktem kulminacyjnym projektu był piknik, który odbył się w środę, 11 października.

W przeddzień wydarzenia na ulicy Okulickiej, przy której znajduje się szkoła, zamontowane zostały progi zwalniające i pionowe znaki ostrzegające o istnieniu takich „przeszkód”. Do organizacji pikniku włączył się sklep Decathlon Tarnów, który udzielił atrakcyjnego rabatu przy zakupie akcesoriów niezbędnych dla każdego rowerzysty. Dzwonki, oświetlenie i kaski otrzymali wszyscy uczniowie czwartej i piątej klasy. Część z nich jest już po zdanym egzaminie na kartę rowerową, część zdawać go będzie w najbliższym czasie. Uczestnicy pikniku (z klas 4-8) mogli sprawdzić się w testach sprawnościowych, a także w teście wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na platformie KAHOOT. Na najlepszych czekały nagrody – profesjonalne plecaki turystyczne (zakupione przez organizatorów dzięki dofinansowaniu od grantodawcy) oraz odblaskowe elementy ufundowane przez Urząd Miejski w Brzesku. 

Dodatkowo sklep Decathlon Tarnów uruchomił bezpłatny serwis mobilny, w którym każdy mieszkaniec Bucza mógł poddać swój rower szczegółowemu przeglądowi i drobnym naprawom. W wydarzeniu uczestniczyli również zastępca burmistrza Brzeska Grzegorz Brach oraz przedstawiciele policji, straży pożarnej (zawodowej i ochotniczej) i Inspekcji Transportu Drogowego, którzy wypełnili część szkoleniową poświęconą bezpieczeństwu na drogach. W organizację wydarzenia zaangażowała się też rada rodziców, która zapewniła poczęstunek dla wszystkich uczniów uczestniczących w pikniku.

Autorem projektu, który zyskał przychylność Fundacji INTERCARS, jest Michał Fudala, dyrektor szkoły w Buczu. Szkolnym koordynatorem  był Michał Wojnowski. Koszt realizacji zadań ujętych w projekcie wyniósł około 16 tysięcy złotych. 

Info/Foto: UM Brzesko <-więcej zdjęć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *