Rozstrzygnięty został regionalny etap XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez terenową placówkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzesku. Uroczysta gala podsumowująca wyniki  konkursu odbyło się w sali obrad brzeskiego Urzędu Miejskiego.

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – tak brzmi hasło tegorocznej edycji konkursu, w którym uczestniczyło 55 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brzesko. Z tego grona najwyższe miejsce zajęła Zuzanna Niedzielska, uczennica 6 klasy Szkoły Podstawowej w Buczu. Zdobyła II nagrodę na szczeblu regionalnym, a dodatkowo wyróżnienie w etapie wojewódzkim. Pięć równorzędnych wyróżnień na poziomie powiatu uzyskali: Magdalena Paprocka (2 klasa – SP Sterkowiec), Jakub Bujak (2 klasa – SP 1 Jadowniki), Patryk Gałek (6 klasa – SP Szczepanów), Jan Paciak (3 klasa – SP Poręba Spytkowska) oraz Wojciech Żabiński (2 klasa – SP 2 Jadowniki). Cała szóstka otrzymała nagrody ufundowane przez burmistrza Brzeska Tomasza Latochę, który przekazał również upominki wszystkim uczestnikom konkursu z terenu naszej gminy. Warto podkreślić, że najliczniej reprezentowana była Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, która zgłosiła do konkursu prace autorstwa 24 uczniów tej placówki.

W tym roku konkursowe zadanie polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym, a także podczas zabawy. Promowanie prawidłowych zachowań ważne jest szczególnie teraz, kiedy rozpoczynają się wakacje – czas wypoczynku dla dzieci, ale i okres intensywnych prac polowych oraz wakacje. Pracownicy KRUS odpowiedzialni za przebieg konkursu szczególny nacisk kładą na wykaz tych czynności, których nie wolno powierzać dzieci poniżej 16 roku życia.

Zuzanna Niedzielska wśród swoich zainteresowań wymienia sport i plastykę. O ile jednak tą pierwszą dziedziną zajmuje się bardziej z pozycji obserwatora, to w sztukach plastycznych może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami. W marcu tego roku otrzymała wyróżnienie w konkursie „Bezpieczeństwo w sieci” organizowanym przez Komendę Powiatowa Policji w Brzesku, Urząd Miejski, Stowarzyszenie Be Active oraz Miejski Ośrodek Kultury. W zeszłym roku była laureatką konkursu „Portret Mamy” zorganizowanym przez światowej sławy portrecistkę Barbarę Kaczmarowską-Hamilton, burmistrza Brzeska oraz MOK. Laureatka z Bucza podkreśla, że w osiąganiu tych sukcesów bardzo pomocne są dla niej wskazówki udzielane przez Małgorzatę Pikulską-Babraj, nauczycielkę plastyki i techniki. Zuzannie podczas gali konkursu KRUS towarzyszyła jej mama Sylwia Niedzielska, która miała podwójny powód do satysfakcji. Pani Sylwia na co dzień jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Niedzieliskach. Jedno z wyróżnień w etapie powiatowym konkursu otrzymał również jeden z jej wychowanków.    

Info/foto: UM Brzesko <-więcej fotografii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *