Sołtys wsi Bucze zawiadamia i uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców wsi na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 13 lutego o godz.17.00, w budynku szkoły podstawowej w Buczu. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w tzw. drugim terminie, tj. w tym samym dniu i miejscu o godzinie 1715.

Info: brzesko.pl

Jest to pierwsze Zebranie Wiejskie od ponad trzech lat! W związku z tym, 23 stycznia 2018 r. przedstawiciele Rady Sołeckiej wsi Bucze złożyli na ręce Sołtysa wniosek o natychmiastowe zwołanie Zebrania Wiejskiego celem omówienia spraw dotyczących budowy toru kartingowego czy też ponownego uruchomienia kompostowni. Na podstawie Statutu Sołectwa Bucze (Dz.U. Woj. Małopolskiego Nr 438 poz. 3212) w §20 p. 1 ust 3. Sołtys zwołuje zebranie „w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia wniosku”.

Natomiast 25.01.2018 r. minęły trzy lata od ostatniego Zebrania Wiejskiego. Zgodnie ze Statutem Sołectwa Bucze  §21 p. 1 takie zebranie powinno się odbyć nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Statut mówi również, że w przypadku nie wykonania obowiązku zwołania zebrania przez Sołtysa, zwołuje je Burmistrz (§20 p. 3).

Zebranie miało dać jednoznaczną opinię mieszkańców Bucza na ostatnie plany dotyczące naszej miejscowości. W środę 31 stycznia br. odbyła się sesja Rady Miejskiej, gdzie na szczęście przełożono decyzję co do dzierżawy terenów pod tor kartingowy ale problem kompostowni nadal pozostał.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *