Dziś do naszych skrzynek pocztowych trafił woreczek na zużyte baterie wraz z ulotką dotyczącą rozpoczętej na terenie naszej gminy akcji „Zbieraj zużyte baterie – chrońmy środowisko”.

Akcja ma na celu uświadomienie mieszkańcom szkodliwości oddziaływania zużytych baterii na środowisko oraz zachęcić do obowiązkowego segregowania tego odpadu spośród odpadów komunalnych i przekazania baterii do punktu odzysku.
Wszystkie zebrane baterie są segregowane i przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiane i odpowiednio składowane.
Urząd miasta prosi o zapoznanie się z treścią broszury, segregowanie baterii i dostarczanie ich do wskazanych w ulotce sklepów i instytucji w których zlokalizowane są punkty odbioru zużytych baterii.
Kampania zorganizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Brzesku wspólnie z Organizacją Odzysku REBA, oraz Fundacją Ekologik.

Info: bucze.malopolska.pl / brzesko.pl / zbierajmybaterie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *