Rada Sołecka wsi Bucze

Skład Rady Sołeckiej lata 2015 – 2019

Sołtys: Stanisław Milewski

Członkowie Rady:

  1. Iwona Barnaś
  2. Mariusz Buchała
  3. Ignacy Lis
  4. Józef Pasierb
  5. Stanisław Pleszczyński
  6. Tadeusz Szczupał
  7. Danuta Tomasik
  8. Wacław Wolsza
  9. Józef Zachara

Statut
Sołectwa Bucze

Statut wszedł w życie 8 sierpnia po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 438 z dnia 25 lipca 2009 r. poz. 3212.

Uchwała Rady Miejskiej
Statut Sołectwa Bucze
Załącznik 1 do Statutu