W dniu 02.09.2011r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesko odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej. Oprócz bieżących spraw /porządek obrad dostępny na stronach internetowych miasta Brzesko/ poruszonych zostało kilka istotnych tematów dla naszej miejscowości.

Najpilniejszą, a zarazem najistotniejszą sprawą była interpelacja złożona przez naszego Radnego Piotra Wyczesanego, dotycząca przebudowy mostu na rzece Uszewka. Było to już kolejne zapytanie zadane Panu Burmistrzowi dotyczące tak ważnego dla nas problemu. Tym razem pytanie to zostało poparte przez 125 mieszkańców popierających interpelacje w sprawie rozpoczęcia prac związanych z załatwieniem tak ważnej sprawy.

Następnie poruszanym tematem była prośba skierowana do Burmistrza i Rady Miasta przez mieszkańców ul. Łuckiej o utwardzenie nawierzchni drogi w odcinku przy skrzyżowaniu z ul, Grądzik.

Ciągle powracającym tematem była sprawa na nowo działającej kompostowni Firmy Bio-Sold. W związku z utrzymującymi się od kilku dni uciążliwościami zapachowymi poproszono Burmistrza o zwiększenie kontroli zakładu przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku..
W tej też sprawie pisma do Starostwa, Burmistrza i Rady Miejskiej wystosował Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze..

2 odpowiedzi

  1. Znowu śmierdzi. Każdy ma nas w d…. Ktoś za 

    to bierze grube pieniądze a my żyjemy w tym smrodzie….Życze powodzenia w walce z kompostownią. Oni znów mają

    pozwolenie???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *