Idzie wiosna więc zaczynają się bezmyślne wypalania traw. Już wczoraj (9 marca 2008) Straż Pożarna musiała gasić nieużytki przy drodze niedaleko „Lasu Pagaczowskiego”. Najwięcej podpaleń zdarza się właśnie w tamtych okolicach, na dużym obszarze nieużytków rolnych.

Wypalanie traw a prawo:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) określa:
• Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
• Art. 131. Kto: (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.
Prawo nie zabrania jednak wypalania słomy na polach uprawnych, liści w ogrodach oraz wypalania związanego z gospodarką leśną lub pracami budowlanymi
Bardzo dziwi fakt iż wypalanie traw nie przydaje się w rolnictwie, a wręcz przeciwnie.

Poniżej zamieszczamy informacje na temat wypalania traw pochodzącą z Fundacji AKADEMIA DOBRYCH POMYSŁÓW.

Dlaczego nie powinno się wypalać traw?
– Każdego roku w pożarach giną ludzie i zwierzęta.
– Każdy pożar, a co za tym idzie – każda interwencja sporo kosztuje. Sam przyjazd straży pożarnej do ognia kosztuje kilkaset złotych; w skali kraju to dziesiątki tysięcy pożarów. Koszty to nie tylko wylana woda, spalone paliwo, zużyty sprzęt… To przede wszystkim ludzkie życie, zmęczenie, co nie sposób określić w złotówkach, więc trudno sprecyzować/oszacować straty.
Są to na pewno miliony zł. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku
z Budżetu Państwa. Oznacza to, iż to my – całe społeczeństwo – ponosimy ciężar finansowy walki
z pożarami. Zapewne każdy z nas miałby ciekawsze propozycje na zagospodarowanie tak wielkich kwot pieniędzy, które każdego roku „przemijają z wiatrem”. Np. można by zakupić nowy sprzęt dla strażaków, karetki pogotowia, podreperować służbowe zdrowia, edukacje… itd.
– Dym będący następstwem wypalania oznacza tony toksyn w powietrzu.
– Niszczona jest gleba.
To jedynie wybrane argumenty przeciwko wypalaniu traw.

Więcej informacji na stronie Fundacji Akademia Dobrych Pomysłów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *