Przypominamy, że w sobotę 28 czerwca w naszej miejscowości będą zbierane odpady wielkogabarytowe. Zbiórka ta będzie różnić się od tych z poprzednich lat. Nie będzie już podstawionych kontenerów, lecz odpady będziemy wystawić przy własnych posesjach.

Każdy właściciel nieruchomości powinien posiadać zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości oraz o obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.
Przypominamy również, że będą zbierane odpady typu wielkogabarytowego (np.: stare meble, lodówki, pralki, opony itp.), nie będą natomiast zabrane odpady komunalne, te zbierane są według harmonogramu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *