Nadeszła odpowiedź Urzędu Miejskiego na pismo wystosowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze na temat uciążliwej działalności kompostowni.

W piśmie czytamy, że Starosta Brzeski dnia 15.02.2011r. zwrócił się do Burmistrza Brzeska o wydanie opinii w sprawie udzielenia firmie BIO-SOLID Sp. z o.o. zezwolenia na działalność w zakresie „odzysku odpadów organicznych i innych niż niebezpieczne” (proces odzysku R-3).
Burmistrz Brzeska, dnia 24.02.2011r. wydał negatywną opinię w tej sprawie, co nie przeszkodziło Staroście Brzeskiemu udzielić dnia 24.03.2011r. zezwolenia na odzysk odpadów do dnia 31 marca 2012r. Jest to zezwolenie warunkowe.
Urzędnicy informują, że wielokrotnie zgłaszali do Starostwa o kontrole na terenie kompostowni. Niestety nie zadeklarowali w tym piśmie czy będą dalej pisać do Starostwa o takie kontrole.

Zostaje nam jedynie zgłaszać w formie pisemnej, nawet indywidualnie, każdą nieprawidłowość i każda uciążliwość (taką jak dziś) ze strony zakładu BIO-SOLID do Starostwa i/lub do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ta
owie. Musimy dążyć, do tego, by nie została przedłużona zgoda na ich działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *