Podczas wczorajszego Zebrania Sprawozdawczego Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2011.
Prezes Stowarzyszenia pan Stanisław Góra, podziękował wszystkim członkom za pracę w roku 2011 oraz sponsorom, dzięki którym udało się zorganizować Piknik Rodzinny. Podziękował również pani Klaudii Korda za pomoc w przeprowadzeniu spraw finansowych Stowarzyszenia za rok ubiegły.

Na zebraniu przedstawiono też plany na rok 2012. Będą to odważne i przemyślane działania integrujące mieszkańców Bucza. O działaniach Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco.

Po zakończonym zebraniu sprawozdawczym, rozpoczęto zebranie wyborcze uzupełniające. Z przyczyn osobistych członków, nastąpiły wakaty na stanowisku Skarbnika oraz Członka Komisji Rewizyjnej.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano panią Urszulę Buchałę, a do Zarządu pana Piotra Wyczesanego, który następnie wyborem Zarządu został Skarbnikiem Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *