Dokładnie rok temu grupa 32 osób zawiązała Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze.
Należy podkreślić ogromne społeczne zaangażowanie członków w życie naszej miejscowości.

Swoją działalność Stowarzyszenie rozpoczęło przez organizację Festynu Rodzinnego, który odbył się 2 lipca 2011r. Dzięki sponsorom pozyskanym przez członków, udało się zorganizować naprawdę dobrą zabawę.
Pod koniec września, Stowarzyszenie przekazało dla naszej szkoły zestaw kina domowego. Była to również forma podziękowania, za udostępnienie budynku szkoły jako siedziby Stowarzyszenia.

Cały czas Zarząd monitoruje działania firm, zagrażające środowisku naturalnemu naszej miejscowości. W tym momencie Stowarzyszenie jest stroną w sprawie wydania zezwolenia na dalsze przetwarzanie humusu przez kompostownię BIO-Solid oraz w sprawie wydania zezwolenia na kopalnię odkrywkową piasku przez firmę SuperKrusz. W obu przypadkach Stowarzyszenie jest przeciwne wydaniu dalszym zezwoleniom.

Na jesieni miały miejsce dwa spotkania dotyczące inwestycji w Buczu. Na pierwszym, z Radą Sołecką i panią Dyrektor, przygotowane zostały plany i założenia do pilnych prac przy szkole oraz w miejscowości. Na drugim, już z udziałem Burmistrza i przewodniczącego RM, te założenia zostały ponowione i przedyskutowane. Wspólne stanowisko wszystkich środowisk powinno przynieść zamierzone efekty.

Również Koła działające przy Stowarzyszeniu, angażowały się w promocję wsi poprzez szkolenia, wystawy rękodzieła na rynku w Brzesku, uczestnictwo w życiu kulturalnym wsi (m.in. członkowie śpiewają w Chórze Parafialnym).

Kolejną dużą inwestycją wspomaganą przez Stowarzyszenie jest renowacja 135-letniej figury przydrożnej. Aktualnie figura jest w Krakowie w pracowni konserwatorskiej. Zakończenie prac planowane jest na maj. Cały czas wpływają pieniądze na jej renowacje, za co Stowarzyszenie serdecznie dziękuje.

W tym roku również planowane są różne działania integrujące i wspomagające środowisko naszej miejscowości.

Stowarzyszenie ciągle zaprasza do współpracy. Deklarację przystąpienia można pobrać ze strony stowarzyszenie.bucze.malopolska.pl i przedłożyć Zarządowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *