Po przyjęciu przez Sejm i Senat poprawek do „Ustawy o zachowaniu czystości w gminach”, w dniu wczorajszym Burmistrz Miasta Brzeska Pan Grzegorz Wawryka przedstawił nowe zasady, które będą obowiązywały w naszej gminie po 1.07.2013r.

Ustalono zmianę sposobu naliczania należności – opłata będzie naliczana od gospodarstwa domowego, a dokładniej od ilości osób zamieszkujących to gospodarstwo.
Przy tym wywóz śmieci odbywał się będzie dwa razy w miesiącu a worki do segregacji otrzymamy bezpłatnie. Natomiast odpady wielkogabarytowe odbierane będą również bezpłatnie w ustalonym wcześniej terminie.

Stawki (na miesiąc) za gospodarowanie odpadami /jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny/:

a) gospodarstwo domowe 1-osobowe 14 PLN
b) gospodarstwo domowe 2-osobowe 20 PLN
c) gospodarstwo domowe 3-osobowe 27 PLN
d) gospodarstwo domowe 4-osobowe 34 PLN
e) gospodarstwo domowe 5-osobowe 40PLN
f) gospodarstwo domowe 6-osobowe 45 PLN
g) gospodarstwo domowe 7-osobowe 50 PLN

Jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny do powyższych kwot należy dodać 50% przedstawionej stawki.

Pragnę również przypomnieć iż wszyscy klienci BZK Brzesko nie muszą wypowiadać zawartych umów na wywóz śmieci, gdyż te umowy zostają samoczynnie rozwiązane z dniem 30.06.2013r.
Klientów pozostałych Firm proszę o sprawdzenie zapisów warunków umów i w razie konieczności wypowiedzenie ich w terminie umożliwiającym rozwiązanie przed 1.07.2013r.

Z poważaniemRadny Miejski Piotr Wyczesany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *