W lipcu br. Starostwo Powiatowe w Brzesku odmówiło firmie Bio-Solid Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Zakładzie Bioprodukcji Humusu i Podłoży Organicznych, czyli tzw. kompostowni.
Od tej decyzji firma odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ta
owie.
Kolegium to zakwestionowało decyzję Starosty i skierowało sprawę do ponownego przeanalizowania.
Kolegium jednocześnie zarzuciło nieprawidłowości przy dopuszczeniu Stowarzyszeń z Bucza i Mokrzysk jako stron w postępowaniu, powołując się na odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Starosta Brzeski wykonując postanowienia SKO odmówił dalszego udziału obu stowarzyszeń w sprawie.
Teraz czas na decyzję Starosty, przy czym każdy może zgłaszać do Starostwa swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w/w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *