W środę 21 maja w remizie straży pożarnej odbyło się zwołane przez burmistrza Brzeska zabrani wiejskie. Celem zebrania było przede wszystkim wybranie rady Sołeckiej a także sprawozdanie Sołtysa za rok 2007. Jednak spotkanie rozwinęło się w szerszą dyskusję na temat przyszłości wsi, przyczyn i skutków działalności sołtysa i gminy.

O godzinie 19:15 gdy na sali było ok. 37 osób rozpoczęto zebranie. Przedstawicielami gminy był sam Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka, vice-burmistrz Jerzy Tyrkiel, Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Ojczyk i jego zastępca – Tadeusz Pasierb, radna gminna i przewodnicząca osiedla Kościuszki p. Maria Kądziołka, dyrektor szkoły w Buczu p. Agata Basaraba.

Sołtys p. Milewski rozpoczął spotkanie odczytaniem planu zebrania. Następnie wybrano sekretarza zebrania spośród obecnych mieszkańców. Zgłaszano kilka kandydatur, ostatecznie została nim pani Bogumiłą Gładka. Trzeba tu powiedzieć iżsugerująco pan sołtys zaznaczył, jak się później okazało nie potrzebie, że osoba która jest sekretarzem nie może zasiadać w radzie sołeckiej. Dalej pana sołtys przeszedł do odczytania sprawozdania z działalności sołtysa za rok 2007.

Posłuchaj: początek i wybór sekretarza.

Dowiedzieliśmy się, że w naszej miejscowości zrobiono w ciągu roku za sprawą sołtysa:
– parking koło kościoła,
– wyasfaltowano drogę od kościoła w stronę państwa Matysów – nie na całej długości, dalej utwardzona.,
– przepusty pod drogą na Grądziku,
– poprawiono drogę na Skotniku i założono tam lampę uliczną,
– 2 lampy + słup na Podkowie,
– Wykonano asfalt dookoła Podkowy w Zagrodach za pieniądze od operatora sieci komórkowej – 18300 zł + 1700 zł dołożyła gmina. Wspomniano teżże pęknięcia które tam powstały zostały już naprawione dzięki interwencji Sołtysa i mieszkańców.
– wstawiono kręgi na drodze gminnej od cmentarza do nowowybudowanych domów w kierunku Grądzika,
– kolejną lampę założono na skrzyżowaniu Osiedle Słoneczne- Grądzik. Łącznie wykonanie wszystkich lamp i słupa wyniósł 3210 zł.

Po przedstawieniu działalności, pan sołtys przedstawił zamierzenia na rok 2008 ustalony ze „starą Radą Sołecką”, która „została wybrana rok temu, ale nie przegłosowana”. Takie stwierdzenie wzbudziło szum na sali gdyż żadnej rady nie wybrano!

Plany na 2008 rok:
– wyasfaltowanie drogi na Grądziku w stroną Osiedla Słonecznego (być może nie całej),
– poprawienie drogi od stadionu do cmentarza,
– kolejne lampy na Skotniku od strony Mokrzysk,
– przystanki, (jak zaznaczono należy się nam 1 co rok! W późniejszych wypowiedziach pan burmistrz obiecał że może 2 na rok, Zgromadzeni od razu wyliczyli że na Euro 2012 będziemy mieć wszystkie ładne przystanki. Żart przez złość, gdyż inne miejscowości mają po kilka takich już od tego roku).
– być może gruntownie poprawiono zostanie droga łącząca nas z gminą Szczurową, od cmentarza w stronę Rud.
Następnie zostało zatwierdzone sprawozdanie poprzez głosowanie.

Posłuchaj: Sprawozdanie i plany na 2008r.

Po zatwierdzeniu przez zebranych sprawozdania, nastąpiło zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Wybrano spośród obecnych 4 osoby.

Posłuchaj! cz1.
Posłuchaj! cz2.

Kolejnym punktem było zgłaszanie kandydatów do rady Sołeckiej. Pan sołtys nie czekając na zgłaszania zaczął wyczytywać nazwiska osób, które zwołał na poniedziałkowe zebranie jako kandydatów na radnych sołeckich. Mieszkańcy głośnio zaczęli protestować i zadawać pytania czy przypadkiem Rada już nie jest wybrana. Głos zabrał pan przewodniczący Rady Miejskiej, mówiąc, że to nie dokończa jest tak, że ze grona przybyłych mieszkańców też można podawać kandydatów, a także że rada może liczyć od 5 do 7 osób. Natomiast pan Burmistrz włączając się do dyskusji podał, że wg Statutu rada może liczyć do 9 osób! Zgromadzeni ustalili i przegłosowali liczbę 9 osób w radzie, więc pan Milewski poinformował, że „brakuje jeszcze dwóch osób”. Takie sugerowanie, kogo pan Sołtys chce widzieć w radzie, znów wzbudziło protesty mieszkańców. Po interwencji mieszkańców przystąpiono do zgłaszania kandydatów. Zgłoszono 11 osób. O tym informowaliśmy w poprzedniej informacji.

Posłuchaj: Wybór kandydatów.

W przerwie, kiedy komisja skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania, pan Burmistrz zaprezentował pokaz inwestycji na terenie gminy Brzesko. W trakcie mieszkańcy zadawali pytania oraz podsumowywali to co zostało wykonane w innych miejscowościach gminy, a ile w Buczu.

Przedstawiono między innymi:
– 80 tys. zł wydano na zaadoptowanie starej części szkoły na przedszkole.
– miasto Brzesko dostanie bibliotekę z kinem,
– kanalizacja dla Brzeska, Jadownik, Słotwiny – BEZ Bucza,
– założone zostaną lampy uliczne, przy czym powiedziano o oszczędnościach energii. W innych gminach oszczędność polega na tym iż o godzinie 23 lampy gasną. Oby nie u nas.
– wykonana zostanie magistrala wodociągowa – Brzesko – Bochnia,
– będą wymieniane wiaty przystankowe 1, 2 rocznie,
– gmina wyda ok. 20 tys zł na kilka ogródków zabaw -NIEKONIECZNIE w Buczu,
– 1,5 mln zł – droga Brzesko – Mokrzyska,

Mieszańcy z oburzeniem słuchali tej prezentacji. Gdy przyszło gościom odpowiedzieć na pytania stwierdzali że to od nas zależy co będziemy mieli. Niestety przez te lata nie było rady sołeckiej, a sołtys miał tak jakby gdzieś sprawy i potrzeby wsi. Zatem mieszkańcy nakreślili dokładnie i z jakich przyczyn, chcemy mieć takie same prawa jak inne wsie w gminie. Nie jest prawdą i o tym mamy nadzieję przekonał się pan Burmistrz i pan Przewodniczący, że tu mieszkańcy nie robią nic. To właśnie z ich sprawą a nie gminy powstała nowa szkoła, telefonizacja, gaz, wodociągi, i to jeszcze za fundusze Unijne, plac zabaw – który teraz jest parkingiem i pan Sołtys się do tego przyznał oraz inne inwestycje.

Gmina zaproponował „wybetonowanie” chodnika”koło plebani – tych rur przysypanych piaskiem, gdyż nie da się tam położyć asfaltu. Mieszkańcy zareagowali sprzeciwem dlatego, że w końcu gmina zrobiłaby w Buczu coś porządnego. Pomysł pewnie przepadł. A na chodnik z prawdziwego zdarzenie nie ma co liczyć.

Posłuchaj: Prezentacja i dyskusja

Po ponad pół godziny Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania – nastąpiło głosowanie poprzez skreślenie kandydatów, których nie chcemy w radzie Sołeckiej. Wybrano 9 członków – o czym pisaliśmy wcześniej.

Posłuchaj: Wyniki głosowania.

Po ogłoszeniu wyników, sołtys poinformował, że autobus linii 7 będzie kursował /co drugi kurs/ w stronę Zagród, oprócz dotychczasowych kursów. Spowodowane jest to tym iż prywatni przewoźnicy zrezygnowali z obsługi tamtej części wsi.

Nie zakończono na tym zebrania. Dyskusja dalej trwała i to jeszcze w bardziej „gorącej” atmosferze. Znów były pytania dotyczące przyszłości przedszkola, hali sportowej, chodników. Natomiast sprawa numeracji domów wywołała małą burzę. Okazało się iż dla pana Sołtysa wszystkie inwestycje to są „koszta”. Zwrócono mu uwagę że to nie jego pieniądze tylko nasze! Na co odpowiedział krzykiem do mieszkańców! Przy okazji wyszło na jaw, że Burmistrz nie wie, iżprojekt nazewnictwa ulic leży kila lat w Urzędzie. Głos zabrali także. Dyrektor szkoły w Buczu p. Agata Basaraba na temat przedszkola, oraz pani p. Maria Kądziołka na temat spotkań i działań rady osiedla.

Posłuchaj: Dalszy ciąg rozmów.

Podsumowując. Zebranie przyniosło pewne korzyści. Po pierwsze Rada jest i będzie działać – na pewno nie będzie fikcyjna jak do tej pory. Po drugie Burmistrz i inne osoby z Urzędu Miasta dowiedziały się co przez te lata tu, w Buczu się działo, a właściwie dlaczego nic się nie działo. Miejmy też nadzieję że pan przewodniczący Rady Miejskiej nauczy się że ilość mieszkańców Bucza to 1300 osób (uprawnionych do głosowania ok. 1000 osób) i nie jesteśmy najmniej liczebną miejscowością w gminie! Dobrze było by gdyby pan Burmistrz wiedział trochę więcej o sprawach mieszkańców, których reprezentuje. Odnieśliśmy wrażenie, że sprawy o których była mowa na zebraniu wiejskim, były zupełną nowością dla niego. Zebranie trwało ponad dwie i pól godziny.

 

3 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *