Wczoraj tj. 15.04.2009 w Ośrodku Kultury w Mokrzyskach odbyło się spotkanie dwóch Rad Sołeckich z zarządem spółki BIO-SOLID, zarządzającej kompostownią w Buczu. Sprawa sprzed ponad dwóch lat powraca

Spotkanie odbyło się na wniosek zarządu BIO-SOLID w sprawie rozbudowy już istniejącej kompostowni i jak nas zapewniają nowoczesnej. Jednakże według uzyskanych informacji, zezwolenie na składowanie odpadów wydał już Starosta, co mogliśmy już odczuć i poczuć podczas dni świątecznych. Co więcej nie poinformowano o tej decyzji żadnej z Rad Sołeckich.
Negocjacje z Radami prowadzono poprzez namawianie na wyrażenie zgody, na rozbudowę, co jest warunkiem nadanym przez Starostę. W trakcie dyskusji przedstawiono plansze planowanego kompleksu wraz z warunkami technicznymi składowania i utylizacji odpadów. Trwała bardzo burzliwa dyskusja, w której stwierdzono, że zarząd nie spełnia warunków zaufania ponieważ nadal zapach jest odczuwalny dla mieszkańców Mokrzysk i Bucza mimo prowadzonych modernizacji. Pan Sołtys Mokrzysk poinformował, że jest w posiadaniu notatek, udowadniających przewóz odpadów nie tylko z Brzeska ale i z Bochni. Równieżi my co dziennie widujemy przejeżdżające samochody firmy BIO-SOLID prze Bucze.
Zarząd proponował za zgodę na działalność ,a w zamian „pomoc” dla obu miejscowości. Na to obydwie Rady nie wyraziły zgody. Rada Sołecka Bucza mając na uwadze zdrowie mieszkańców i czystość powietrza, po dwóch godzinach namawiania opuściła salę, sprzeciwiając się dalszej rozbudowie.
Rada Sołecka wystosowała pismo do Burmistrza z negatywną opinią dla firmy BIO-SOLID, podkreślając protest przeciw takim działaniom. (Do wglądu w Informacjach Rady Sołeckiej)

Przypominamy materiał TVP Kraków z 5 lipca 2006r.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x24KDYMHQhE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *