W  piątek przed południem w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się spotkanie w sprawie przebiegu projektowanej obwodnicy miejscowości Rudy-Rysie. Gospodarzem spotkania był starosta brzeski Andrzej Potępa. W konsultacjach uczestniczyli: radny Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, projektanci, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, przedstawiciele Gminy Rzezawa, radni Powiatu Brzeskiego – Edyta Cieśla, Krzysztof Przepiórka, Marek Antosz, Piotr Mikuś, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Wołczyński, przedstawiciele mieszkańców wsi Rudy-Rysie – sołtys Władysława Wierdanek oraz Tomasz Kurtyka.

Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wyboru wariantu połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768. W toku dyskusji udało się wyznaczyć dwa główne warianty popierane przez zainteresowane strony, a mianowicie wariant B1 oraz wariant F. Niemniej jednak z uwagi na rozbieżności w argumentacji i opiniach zebranych temat wymaga dalszych konsultacji.

Tytuł zadania inwestycyjnego: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”

Info/foto: powiatbrzeski.pl (zobacz fotografie ze spotkania)


Dalszy przebieg dogi ważny jest również dla terenów tzw. strefy aktywności w naszej miejscowości. Jak widać na załączonej mapie, brane pod uwagę warianty przebiegają blisko tej planowanej strefy.
Gdyby jeszcze rozważyć utworzenie skrzyżowania z ulicą Rudzką, pozwoliłoby to rozbudowę naszej miejscowości przy tej ulicy oraz na jeszcze szybsze połączenie z gminą Szczurowa i gminą Borzęcin (poprzez ew. łącznik do nowej drogi Łazy – Rudy Rysie) oraz w kierunku północnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *