Oficjalnym otwarciem wyremontowanego piętra w remizie OSP, przyszłym Domu Lutowym, rozpoczęło się 4 września 2022 r. Zebranie Wiejskie poświęcone przede wszystkim Funduszowi Sołeckiemu na rok 2023.

Zebraniu przewodniczył Sołtys Wsi Bucze Daniel Szczupał. Na Spotkanie z mieszkańcami przybył Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek.

W rocznym sprawozdaniu Sołtys zawarł wszystkie inwestycje i wydarzenia, które miały miejsce w Buczu w okresie od poprzedniego zebrania. Zwrócił szczególną uwagę na remont ulic oraz Domu Ludowego, także na wydarzenie kulturalne i sportowe w naszej miejscowości.

Miały też miejsce podziękowania dla osób, organizacji i firm, które pracowały przy remoncie lub przyczyniły się do wykończenia Domu Ludowego.

Przy tej okazji Prezes Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Wsi Bucze, Stanisław Góra podziękował Sołtysowi oraz Burmistrzowi za współpracę i podkreślił by budynek służył wszystkim mieszkańcom.
Głos również zabrała Irena Góra – przewodnicząca KGW przy Stowarzyszeniu. Wspominając budowę tego budynku podkreśliła zaangażowanie mieszkańców w ówczesną budowę, a obecnie w jego remont. Podziękowała także Członkom Stowarzyszenia za ich pracę, często niezauważalną, na rzecz naszej miejscowości.

Następnie miało miejsce poświęcenie tej części budynku przez ks. Proboszcza Ryszarda Plutę, który również podkreślił ważną rolę współpracy w życiu mieszkańców i parafii.

Burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha, w swojej wypowiedzi odniósł się do inwestycji na terenie Bucza, przedstawiając szczegółowe wydatki na konkretne cele. Szczegółowo opisał plany dotyczące „strefy aktywności” na buczańskich błoniach – w tym drogi dojazdowej oraz projektu sali sportowej przy szkole. Omówił też plany inwestycyjne w Brzesku. Na zakończenie podkreślił i gratulował współpracy wszystkich organizacji działających w Buczu na rzecz miejscowości.

Ponieważ w budynku Domu Ludowego brakuje jeszcze wyposażenia np. w postaci krzeseł, Burmistrz przekazał symboliczny czek na kwotę 10 000 zł, celem ich zakupu.

Do Funduszu Sołeckiego zgłoszono jeden wniosek przygotowany przez Radę Sołecką, w którym przydzielono wszystkie środki w kwocie 50 118,90 zł na dalsze prace wykończeniowe i wyposażeniowe w budynku Domy Ludowego. Uchwała w niniejszej sprawie została jednogłośnie przyjęta przez zebranych.

Podjęto również uchwały ws. sprzedaży alkoholu na terenie gminy oraz sprzedaży działki przy ulicy Grądzik.

Następnie omówiono sprawy różne – poszerzenie ulicy Podkowa oraz wycięcie zarastających tam krzaków, progi zwalniające przy szkole oraz ustawienie znaków ograniczających tonaż na ulicach Trakt Szczepanowski i Okulickiej. Na te pytania szczegółowo odpowiedział Burmistrz Brzeska.

Zachęcamy do prześledzenia całego Zebrania na nagraniach.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *