19 września 2021 r. w budynku szkoły podstawowej miało miejsce Zebranie Wiejskie poświęcone przede wszystkim Funduszowi Sołeckiemu na rok 2022.

Zebranie otworzył i poprowadził Sołtys Wsi Bucze Daniel Szczupał. Na Spotkanie z mieszkańcami przybył Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek.

Sołtys w sprawozdaniu rocznym ujął wszystkie inwestycje i wydarzenia, które miały miejsce w Buczu. Zwrócił szczególną uwagę na remont Remizy/Domu Ludowego i pracę społeczną druhów OSP oraz innych mieszkańców.

Burmistrz Brzeska, w swojej wypowiedzi odniósł się do inwestycji na terenie Bucza, przedstawiając szczegółowe wydatki na konkretne cele. Podkreślił i gratulował współpracy wszystkich organizacji działających w Buczu na rzecz miejscowości.

Do Funduszu Sołeckiego zgłoszono jeden wniosek przygotowany przez Radę Sołecką, w którym podzielono środki:

  • 3 000 zł – zakup aluminiowej bramki do piłki nożnej dla LKS Olimpia Bucze
  • 43 003,30 zł – dalsze prace remontowe w budynku Remizy

Uchwała w niniejszej sprawie została jednogłośnie przyjęta przez zebranych.

Podjęto również uchwałę ws. zmiany usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu na terenie gminy – podjęta jednogłośnie.

Następnie omówiono sprawy różne, w tym na wniosek przedstawiciela Stowarzyszenia Lotniczego – zapytanie ws. usytuowania lotniska dla motolotni i innych „małych” statków powietrznych. Przy tym zrodziły się pytania mieszkańców odnośnie drogi wojewódzkiej oraz „strefy ekonomicznej” w Zagrodach i Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (informacje i mapa). Na te pytania szczegółowo odpowiedział p. Burmistrz Brzeska.

Zachęcamy do prześledzenia całego Zebrania na nagraniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *