27 września 2019 r. w budynku szkoły miało miejsce zebranie wiejskie poświęcone przede wszystkim funduszowi sołeckiemu.

Zebranie rozpoczął sołtys wsi Bucze Daniel Szczupał, witając zebranych mieszkańców oraz zaproszonych gości tj. Burmistrza Brzeska – Tomasza Latochę, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku – Kamila Trąbę, Sekretarza Gminy – Stanisława Sułka oraz Dyrektora Szkoły – Michała Fudalę.

Sołtys przedstawił wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2019 – remont parteru remizy oraz okablowanie całości zgodnie ze standardami, które pozwolą unowocześnić budynek.

Ponadto zrelacjonował różne prace w naszej miejscowości wykonane w ostatnich miesiącach. Dziękował za współpracę Szkole, Stowarzyszeniu, Parafii i LKS Olimpia.

Następnie zaproponował podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 w wysokości 37 tys. zł. poprzez przydzielenie 2 000 zł na zakup pralki dla LKS Olimpia Bucze, a 35 000 zł na dalszy remont Domu Ludowego. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie przez zebranych.

Sołtys przedstawił również propozycje do budżetu gminy na rok 2020 np. dalsza część budowy chodnika na ul. Szyszko – Bohusza, wymiana i montaż nowych lamp ulicznych, nakładki asfaltowe na ulicach, naprawa zabawek na placu zabaw.

Następnie głos zabrał Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, który opowiedział o działaniach gminy w naszej miejscowości oraz w całej gminie, planach budowy i inwestycjach (w tym w strefę gospodarczą w Brzesku) oraz wyjaśnił sytuację z opłatą za wywóz śmieci. Odpowiadał także na pytania mieszkańców. Wspomniał też o planie zagospodarowania przestrzennego dla ew. strefy gospodarczej w Buczu oraz kilku tonach śmieci zebranych z rowów i lasów.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Kamil Trąba opowiedział m. in. o dodatkowym, próbnym kursie autobus linii nr 7, specjalnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych wracających wieczorem do domów. Wraz z sołtysem Bucza złożyli interpelacje w tej sprawie do Burmistrza.

Głos zabrał także Dyrektor Szkoły, mówiąc o najbliższych akcjach rady rodziców tj. sprzedaż placków, akcji zbierania złomu, zajęcia fitnes.

Mieszkańcy wspominali o: remontach ulic m. in Rudzkiej, Podkowa i Trakt Szczepanowski; dodatkowym kursie autobusu; budowie boiska wielofunkcyjnego przy szkole; pomocy przy przełożeniu płyty boiska klubu sportowego; zagospodarowaniu placu zabaw.

Mieszkańcy chętni są do współpracy przy remoncie Domu Ludowego, tak by piętro tego budynku służyło wszystkim mieszkańcom Bucza jak najszybciej.

Należy podkreślić dobrą atmosferę i wzajemne zrozumienie wszystkich uczestniczących w zebraniu.

Po szczegóły zapraszamy do relacji wideo:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *