20.05.2015r. przedstawicielki z Koła Gospodyń przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, wzięły udział w wyjazdowym seminarium podsumowującym projekt współpracy „Komercjalizacja Produktu Lokalnego – Biznes ze smakiem”. Seminarium odbyło się w Hotelu Radocza Park, dzięki zaproszeniu Stowarzyszenia „Dolina Karpia” z Zatora.

W realizacji projektu, który prowadziła p. Olga Dałek, wzięło udział 8 partnerów; Lokalnych Grup Działania (LGD) i Stowarzyszeń, (w tym 1 z Austrii). Realizację tego projektu rozpoczęto w XI 2014r. Przetestowano 21 produktów lokalnych i tradycyjnych na wielu spotkaniach różnych grup społecznych Małopolski, w szkołach, na festynach, spotkaniach imprezowych, uroczystościach oraz konkursach kulinarnych. W sumie zebrano ponad 5200 ankiet, na podstawie których wysunięto wnioski, a produkty otrzymały certyfikaty Ministerstwa Gospodarki. Doświadczenia z jego realizacji przedstawili:

  • Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku – produkty: suska sechnińska (susz z owoców), chleb ze śliwką oraz lipina lipnicka (herbata lipowa),
  • Zielony Pierścień Tarnowa – produkty: siuśbak (kasza z grochem) oraz miód nawłociowy),
  • Stowarzyszenie Dolina Karpia (produkty: karp wędzony),
  • Stowarzyszenie Małopolskich Kucharz i Cukierników,
  • Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu (w tym Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze) – produkty: placek z grzybami, pęcak ze skwarkami (lub okraszony boczkiem),
  • Stowarzyszenie LGD dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz – produkty: nalewka Czar pustyni oraz smalec Jurajski gotowany, bynz – placki z gotowanych ziemniaków i kapusty,
  • LGD Nad Białą Przemszą – produkty: baksalory.

stowarzyszenie.bucze.malopolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *