Ukazało się Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Brzesku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433 K”.

Sprawa jest w początkowym stadium, ale z tego co mi się udało ustalić chodzi o dokończenie 200 metrów chodnika (składaliśmy pismo o zabezpieczenie na to funduszy w gminie w roku 2020 – o czym mówiłem na zebraniu),a także naprawę nawierzchni oraz poboczy.

Obwieszczenie zostało także powieszone na tablicach informacyjnych.

Czytaj treść pisma

Sołtys wsi Bucze – Daniel Szczupał

—–

Z informacji jakie posiadamy, jest to podjęcie działań celem wykorzystania środków z funduszu powodziowego, które przyznane są przez województwo na remont nawierzchni na odcinku ok. 3 km, poza tym na dalsze dokończenie budowy chodnika. W obu przypadkach za remont drogi odpowiada Powiat Brzeski. Liczymy na szybkie podjęcie stosownych działań, choć procedury mogą się przedłużać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *