Nowa droga będzie miała ok. 6,5 km długości i to już II etap budowy połączenia węzła autostrady A4 Brzesko z Drogą Wojewódzką nr 768. Inwestycja jest wspólnym zadaniem Województwa Małopolskiego, Powiatu Brzeskiego oraz gmin Brzesko, Szczurowa i Borzęcin, a jej realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron, radni województwa Anna Mikosz i Piotr Dziurdzia oraz samorządowcy.

Bardzo się cieszę, że mamy dobre informacje dla mieszkańców powiatu brzeskiego, przyszedł czas na realizację obwodnicy, ja ją nazywam „Obwodnica Rudy-Rysie”. Udało się wytworzyć wspólną synergię pomiędzy województwem, powiatem oraz gminami i teraz finansujemy projektowanie tej inwestycji. Bardzo dziękuję radnym województwa Annie Mikosz i Piotrowi Dziurdzi, że jesteście Państwo ambasadorami tego projektu i wspólnie w sejmiku podejmujemy słuszne decyzje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej w powiecie brzeskim – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podpisana dziś umowa przez Województwo Małopolskie, Powiat Brzeski oraz gminy Brzesko, Szczurowa i Borzęcin dotyczy wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”.

Naprawdę się cieszę, że ta inwestycja się zacznie. Mam nadzieję na bezkonfliktowe i sprawne uzgodnienia i na to, żeby termin realizacji był najkrótszy. Jako Zarząd Województwa Małopolskiego chcemy budowę tej trasy zrealizować jak najszybciej – dodaje wicemarszałek Józef Gawron.

Zadanie to obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających jego realizację. Inwestorem jest Województwo Małopolskie, a termin opracowania niezbędnej dokumentacji planowany jest na lata 2022-2023.

Nowy odcinek trasy rozpocznie rondo u zbiegu istniejącej DW768 i ul. Zagrodzkiej w miejscowości Bucze, a jej koniec wyznaczono na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 768. Długość nowego odcinka tej ważne drogi wojewódzkiej ma mieć ok. 6,5 km. Ponadto w ramach zadania planowana jest m.in. budowa dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich na ciekach i rowach z funkcją przejść dla zwierząt tj. mosty, wiadukty, estakady czy przepusty. Powstaną też chodniki oraz oświetlenie drogi.

Niezmiernie się cieszę, to jest historyczna chwila dla Powiatu Brzeskiego. Ta inwestycja jest szczególnie ważna dla regionu, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też dla rozwoju gospodarczego. To szansa, żeby stworzyć strefę aktywności gospodarczej. Cieszę się, że nawiązano to porozumienie, a dzięki współpracy samorządu województwa i jednostek samorządu terytorialnego zyska cały region brzeski – podkreśla Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Wartość inwestycji to przeszło 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich ma przekroczyć 922 tys. zł. Reszta kwoty pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego tj. ponad 412 tys. zł, co stanowi 50% oraz uczestniczących w projekcie Jednostek Samorządu Terytorialnego, czyli przeszło 51,5 tys. zł dołoży każda ze stron.

Info/Foto: Województwo Małopolskie

Nowa droga szansą dla strefy aktywności gospodarczej

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego została podpisana umowa dotycząca wspólnego przygotowania zadania noszącego nazwę „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa małopolskiego, powiatu brzeskiego oraz gmin Borzęcin, Brzesko i Szczurowa. Brzeską stronę reprezentował zastępca burmistrza Grzegorz Brach.

Zawarta właśnie umowa oznacza, że coraz bliżej jest do rozpoczęcia II etapu budowy połączenia węzła autostrady A4 z tą drogą. Dla brzeskiego samorządu i mieszkańców naszej gminy jest to przedsięwzięcie o niebagatelnym znaczeniu.

– Jeśli sięgnąć pamięcią wstecz, to już przynajmniej od piętnastu lat poruszany jest temat strefy ekonomicznej w Buczu, do której po prostu nie ma dojazdu. Trudno za taki uznać istniejące  wąskie drogi gminne, których nadmierna eksploatacja wiązałaby się z uciążliwościami dla mieszkańców. Do tej pory o dojeździe do strefy tylko się mówiło, teraz jest realna szansa, że ten dojazd wreszcie powstanie, a tym samym długo oczekiwany rozwój tych terenów nastąpi. Termin opracowania niezbędnej dokumentacji wyznaczony został na przyszły rok. Z naszych wyliczeń wynika, że nowa droga powinna być gotowa za cztery lata – prognozuje Grzegorz Brach.

Początek tej nowej trasy wyznaczy rondo usytuowane u zbiegu istniejącej DW768 i ulicy Zagrodzkiej leżącej na pograniczu Mokrzysk z Buczem. Długość drogi to około 6,5 km.  W ramach inwestycji planowane są między innymi budowa dróg dojazdowych oraz mostów, wiaduktów, estakad i przepustów na ciekach wodnych i rowach (z funkcją przejść dla zwierząt). Dla gminy Brzesko nowa droga oznacza ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też dla rozwoju gospodarczego (poprzez ożywienie wspomnianej strefy aktywności gospodarczej).

Wartość zadania wynieść ma 1,3 miliona złotych. Większość tej kwoty stanowić będzie dofinansowanie z funduszy europejskich (ponad 922 tysiące złotych). Województwo Małopolskie wyłoży na ten cel około 412 tysięcy złotych. Gmina Brzesko wyda 51,5 tysiąca złotych.

Info: UM Brzesko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *