Dzisiejszego przedpołudnia uroczyście otwarto most na rzece Uszewka w ciągu ulicy Okulickiej.
Pod nowo wybudowany most przybyli: Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka, Radni miejscy – Piotr Wyczesany, Tadeusz Pasierb, właściciele firmy budującej – ZBM Klęczany, Sołtys – Stanisław Milewski, Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Góra, Ignacy Lis, księża: Ryszard Pluta i  Ignacy Piwowarski, przedstawiciele UM w Brzesku a także liczne grono mieszkańców Bucza.
Burmistrz Grzegorz Wawryka, w swojej przemowie, podziękował wszystkim zaangażowanym w prace przy przebudowie mostu oraz życzył mieszkańcom by ten most służył‚ im jak najdłużej.
Sołtys Stanisław Milewski, w przygotowanym przemówieniu, wspomniał o konieczności budowy tego nowego mostu oraz kosztach, które wyniosły ok. 500 tys. zł. Dziękował także Burmistrzowi za tą inwestycję.
Następnie po modlitwach, ks. proboszcz Ryszard Pluta poświęcił nowo oddany obiekt. Po tym, nastąpiło przecięcie wstęgi i most został oddany do użytku mieszkańcom.

Nowy most na rzece Uszewka został‚ wybudowany w ciągu 3 miesięcy. Poprzedni, z roku 1947, nie nadawał się do dalszego użytkowania. Został zniszczony przez powodzie, a także przeładowane samochody ciężarowe. Zagrażał bezpieczeństwu. Po apelach i konsultacjach mieszkańców Bucza z władzami gminy udało się znaleźć środki na budowę nowego obiektu, który dziś możemy podziwiać.
Nowy most jest szerszy od poprzedniego, jezdnia została powiększona oraz dodano chodnik dla bezpieczeństwa przechodniów. Ulica Okulicka jest ważną trasą dla ruchu pielgrzymkowego. Właśnie tą drogą najłatwiej dostać się ze Szczepanowa do Okulic. Łączy ona również dwa powiaty.

Response code is 404

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *