29 maja 2008 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego zatytułowanego „Od glinianej tabliczki do komputera”. Tematyka projektu dotyczyła szeroko pojętego rozwoju pisma.

Głównym celem było poznanie historii pisma, materiałów pisarskich i ich roli w rozwoju cywilizacji. Nadzorującymi pracę nad projektem były nauczycielki szkoły w Buczu: Anna Fitrzyk-Szpil oraz Maria Koryga. Praca nad przydzielonymi zadaniami trwała cztery tygodnie, a zaangażowani w nią byli wszyscy uczniowie szkoły i pozostali nauczyciele.

Zadania zostały przydzielone w obrębie kilku grup. Grupa „plastyków” wykonywała tabliczki z gliny i masy solnej, a na nich zapisywano krótki tekst pismem klinowym. Kolejną grupą byli „pisarze”, którzy na materiałach imitujących zwoje zapisywali przykłady pisma chińskiego i egipskiego. Wykonali oni również plansze z pismem alfabetycznym: łacińskim, greckim, słowiańskim. „Historycy” zajęli się zbieraniem informacji na temat postaci J. Gutenberga oraz gromadzeniem materiałów dotyczących druku i jego roli w rozwoju cywilizacji. Grupa „matematyków” dociekała informacji na temat liczb, systemów liczących oraz urządzeń i maszyn liczących dawniej i współcześnie. „Informatykom” przydzielono pracę nad sposobami zapisywania tekstów i ich edytowania drogą komputerową. Zainteresowani tą tematyką przygotowali prezentację multimedialną na ten temat. Z kolei „misjonarze” swoją pracę uwiecznili na plakatach, których tematyka związana byłą z Biblią jako „Księgą nad księgami” oraz Biblią – niezwykłą biblioteką. „Aktorzy”, jak łatwo się domyślić pracowali nad inscenizacjami nawiązującymi do tematu projektu. Grupa „literowych akrobatów” składała się z najbardziej wysportowanych uczniów, gdyż ich zadaniem była praca nad układem gimnastyczną-akrobatycznym przedstawiającym alfabet za pomocą pozycji ciała. „Dziennikarzami”, natomiast byli uczniowie na co dzień współredagujący gazetkę szkolną „Loozik”. Ich zadaniem było śledzenie na bieżąco postępów w realizacji projektu, przeprowadzanie wywiadów, robienie reportaży ze zdjęć, a w końcu zamieszczenie zebranych materiałów w gazetce szkolnej.

Szkoła w Buczu na czas prezentacji projektu zamieniła się w „Centrum Rozwoju Pisma”. Jej korytarze przybrały nazwy ulic nawiązujących do tematyki projektu, np. Aleja Gutenberga, Schody Klinowe, Zaułek Cyfrowy itp. Należy podkreślić, iż nakład pracy wszystkich uczniów i nauczycieli nadzorujących był ogromny, natomiast wkład finansowy był niewielki, gdyż wykorzystano materiały i narzędzia, którymi dysponuje szkoła.

Na uroczystość prezentacji projektu zostali zaproszeni rodzice oraz inni goście. Swoją obecnością zaszczyciła wizytator Kuratorium Oświaty delegatury w Tarnowie pani Lidia Głowacka oraz Małgorzata Sajdak, która reprezentowała naczelnika WEKiS. Biorąc pod uwagę skromne warunki, jakimi dysponuje szkoła, prezentacja odbyła się niezwykle sprawnie, z powodzeniem wykonano zaplanowane zadania, a na koniec zaproszono wszystkich gości do zwiedzania korytarzy szkolnych, na których można było podziwiać prace wykonane przez uczniów.

Praca nad projektem „Od glinianej tabliczki do komputera” była znakomitą okazją do bliższego poznania drogi kształtowania się pisma, od obrazków, poprzez znaki i symbole do liter alfabetu, którym posługujemy się współcześnie. Uczniowie poprzez pracę w przydzielonych grupach zadaniowych uczyli się komunikacji i współpracy w grupie, kształtowana była umiejętność wyszukiwania informacji z dostępnych źródeł. Praca nad tego typu projektem i jej wytwory, które pozostaną dla młodszych uczniów z pozwodzeniem mogą stanowić materiał do dalszej pracy.

Fotografie: http://www.brzesko.pl/index.php?wiad=13

Info: www.brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *