Urząd Miejski w Brzesku informuje, że od 1 lipca 2019 r. ulegną zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz system naliczeń, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku nr VI/47/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Brzesko.

 Za odpady gromadzone selektywnie stawka opłaty wynosić będzie 15 zł od każdej osoby miesięcznie, natomiast w wysokości 30 zł od każdej osoby przy braku segregacji.

W związku ze zmianą wysokości opłat, właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek złożyć nową deklarację,  na podstawie której otrzymają nowe  blankiety opłat na II półrocze 2019 r.

Deklarację należy złożyć w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim w Brzesku w terminie do 22 lipca 2019 r.

Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez osoby fizyczne – od lipca 2019 r.

Info: UM Brzesko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *