Jak wieść gminna niesie, zbierane są w różnych częściach wsi podpisy pod zmianą nazw ulic. Wygląda to w tym momencie jako próba dowartościowania swoich ambicji niektórych osób, które nie zabierały w tej sprawie głosu w ciągu prawie dwóch lat.

Już w wakacje 2008 roku zbieraliśmy na naszej stronie propozycje nazw ulic. Odzew był duży, jednak my, jedynie przekazaliśmy Wasze sugestie ówczesnej Radzie Sołeckiej.
Kilka miesięcy mieszkańcy mogli zgłaszać RS swoje propozycje. Sprawa nabrała rozpędu przed posiedzeniem RS 3 marca 2010r, gdzie ustalono Zebranie Wiejskie, w którym był poruszany temat ulic. Po ustaleniach z Urzędem Miejskim, dnia 28 marca 2010r. na Zebraniu Wiejskim, nielicznie zgromadzonym, przedstawiono propozycje nazewnictwa, możliwość zgłaszania propozycji oraz Zebranie to uchwaliło Uchwałę powierzającą decyzję o nazewnictwie Radzie Sołeckiej. 22 czerwca2010r. RS ustaliła nazwy ulic. Po tym czasie, aż do 26 września 2010r. mieszkańcy nanosili poprawki. Również po tym okresie była drobna korekta. Wszystko na wnioski zainteresowanych!

Rada Miejska w Brzesku dnia 27 października2010r. uchwaliła ostatecznie nazwy ulic w naszej miejscowości.
W grudniu 2010r, po zawieszeniu pierwszych tabliczek, na nowo rozgorzała dyskusja. W tej sprawie RS zabrała swój głos na łamach naszej strony.

Podnoszenia argumentów, że ta czy ina nazwa nie podoba się, bądź przeszkadza, w tej chwili może być odbierana jako złośliwość. Również stwierdzenie, że „osobiście się nie pytano” może zasługiwać na odpowiedź, że należy interesować się życiem wsi przez cały czas i bywać na każdym Zebraniu Wiejskim, a nie okazyjnie.

Nazwy ulic wpisano już do rejestru TERYT, Głównego Urzędu Statystycznego.
Jeszcze na dobrze nie otrzymaliśmy nowych numerów domów, a już che się je zmieniać nazwy ulic. Gdzie poszanowanie dla osób wybranych w wolnych wyborach – Sołtysa i Rady Sołeckiej! Na szczęście nie można wszystkiego kupić.

4 odpowiedzi

  1. To jest prawda, że wczas się obudzili co 

    niektórzy, przecież były już dużo razy ogłaszane nazwy ulic na stronie bucza, teraz pewnie będą opóźnienia z 

    tego powodu, z drugiej jednak strony to nie widziałem na żadnej tablicy ogłoszeń planu z nazwami ulic, a 

    przecież dużo jest też mieszkańców którzy tej strony nie odwiedzają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *