Uroczystą Mszę Świętą Niedzieli Palmowej rozpoczynającą Wielki Tydzień prowadził ks. proboszcz Ryszard Pluta, a Mękę Pańską znakomicie odśpiewali panowie Józef Zachara, Wacław Wolsza i Bogusław Chrapusta.

Tradycją naszej miejscowości jest co roku odbywający się konkurs palm, które wierni przynoszą do kościoła na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.
Nagrodzone zostały wyjątkowe palmy: wysokie; ręcznie wykonane; tradycyjne i te bardziej naturalne, również wszyscy otrzymali słodycze.
Sponsorem nagród było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze.

Serdecznie gratulujemy wykonawcom Męki Pańskiej oraz wszystkim, podtrzymującym tradycję wykonywania palm wielkanocnych.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *