Mieszkańcy Bucza tradycyjnie i barwnie, czyli niosąc kolorowe palmy, wspominają wydarzenie uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Dzieci i młodzież przynieśli pięknie udekorowane, kolorowe palmy, w których przygotowanie włożono sporo pracy.

Podczas Mszy Świętej Mękę Pańską odśpiewali panowie Wacław Wolsza, Piotr Wyczesany i Józef Zachara.

W corocznym konkursie palm wyróżniono autorów najpiękniej wykonanych i najwyższych palm. Nagrodami głównymi były książki i słodycze. Każde dziecko otrzymało słodki upominek.

Za najwyższą i artystycznie wykonaną palmę – I nagrodę otrzymała rodzina p. Matysów. II nagrodę, za oryginalność – rodzina p. Dawida i Doroty Zacharów. Zaś III nagrodę – rodzina p. Sorotów (dwie artystycznie wykonane palmy). Ponadto rozdano 5 wyróżnień.

Sponsorami nagród byli: ks. Proboszcz Ryszard Pluta, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze (przeznaczając fundusze z 1% podatku) oraz Czesław Borowiec.

Wszystkim nagrodzonym i mieszkańcom Bucza gratulujemy podtrzymywania tej pięknej, naszej tradycji.

Response code is 404

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *