Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu otrzymała imię ks. Jana Twardowskiego i sztandar z podobizną Patrona.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym.
Podczas Liturgii w imieniu księdza biskupa sztandar poświęcił ks. prałat Władysław Pasiut – dziekan i kustosz Bazyliki Mniejszej w Szczepanowie. Mszę koncelebrowali księża: ks. proboszcz Ryszard Pluta, ks. Tadeusz Skura oraz rodacy ks. Jan Jarosz i ks. Ignacy Piwowarski.
Sztandar wprowadzili do kościoła przedstawiciele Rady Rodziców – Piotr Wyczesany, Małgorzata Minor i Iwona Barnaś.
W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP – Jan Musiał i Edward Czesak, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brzesku – wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel, przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk oraz Radni Miejscy i Naczelnik wydziału Edukacji – Józef Cierniak. Obecna była przedstawicielka kuratorium – p. Urszula Blicharz i dyrektorzy szkół z terenu gminy. Zaproszonymi byli również nauczyciele emeryci i osoby wspierające w dowolny sposób działalność szkoły.

Z kościoła przeprowadzono sztandar do budynku szkoły. Tam goście byli świadkami odczytania aktu nadania imienia przez Radę Miejską a później przekazania sztandaru przez Radę Rodziców p. Dyrektor Agacie Basarabie, która z kolei przekazała go uczniom.
Przed ślubowaniem nastąpiła prezentacja sztandaru. Odczytano fundatorów gwoździ na drzewcu sztandaru: Agata Basaraba – Dyrektor szkoły, Krystyna Wyczesany – Sekretarz szkoły, Irena i Stanisław Górowie, Maria i Ignacy Lisowie, Monika i Jerzy Milaszowie, Danuta i Stanisław Milewscy, Beata i Jacek Skórnógowie, Beata i Włodzimierz Smulscy, Ewa i Piotr Wyczesany.
W poczcie sztandarowym uczestniczyli uczniowie klasy VI a w ślubowaniu przedstawiciele wszystkich klas. Na pamiątkę uroczystości Burmistrz Brzeska podarował szkole nowoczesny telewizor.

Po tych uroczystościach nastąpiły przemowy przybyłych gości. Nagrodę Burmistrza otrzymała nauczycielka Maria Koryga. Następnie pani Dyrektor przekazała podziękowania osobom „przyjaznym szkole” – Marii i Ignacowi Lisom, Beacie i Włodzimierzowi Smulskim, Mateuszowi Kielanowi, Czesławowi Borowcowi i Bogdanowi Baniakowi oraz „promującym miejscowość” – Irenie Góra i Marii Pagacz.
Uczniowie klasy V i VI przedstawili część artystyczną poświęconą życiu ich Patrona – Ks. Jana Twardowskiego. Cały projekt przygotowywali nauczyciele naszej szkoły. Gratulacjom i zachwytu oprawą uroczystości nie było końca.
Na zakończenie wpisywano się do wystawionej księgi pamiątkowej. Podziwiano prace dzieci i uczniów wystawione na parterze szkoły – efekt pracy nad projektem o patronie .

Trud ogromnej pracy Grona Pedagogicznego, uczniów i rodziców został uwieńczony dzisiejszą uroczystością.

Response code is 404

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *