Zakończyły się remonty dwunastu odcinków gminnych dróg. Koszt wykonanych prac wyniósł około 320 tysięcy złotych i został w większości pokryty ze środków własnych. W niektórych przypadkach Urząd Miejski skorzystał z dofinansowania pozyskanego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

W Buczu kosztem 110 tysięcy złotych wyremontowane zostały ulice Piłkarska i Rudzka, przy zastosowaniu destruktu i dwukrotnego pokropienia asfaltową emulsją. Odnowiony został też jeden przepust. Prace na pierwszej z tych ulic sfinansowano w całości z budżetu gminnego, w kosztach remontu Rudzkiej częściowo partycypował FOGR. 

W Jadownikach na wyremontowanym odcinku ulicy Wschodniej-bocznej wyłożono destrukt, a koszt prac wyniósł 16 tysięcy złotych przy dofinansowaniu z FOGR.

Sporo prac wykonano w Mokrzyskach, gdzie odnowie poddano pięć odcinków dróg. Na ulicach Zarzecze, Sąsiedzkiej i Św. Faustyny-bocznej remontowane odcinki zostały pokryte destruktem. Na ulicy Na Stoku została położona nakładka asfaltowa na betonowych płytach. Te zadania sfinansowane zostały w całości przez Urząd Miejski, Tylko przy remoncie odcinka Wielgoszówki, na którym zastosowano destrukt, wykorzystano dofinansowanie z FOGR. Łączny koszt wszystkich pięciu inwestycji wyniósł ponad 90 tysięcy złotych. 

W Sterkowcu za kwotę 20 tysięcy złotych (przy dofinansowaniu z FOGR) została wyremontowana droga przy boisku sportowym, która zyskała nową nawierzchnię z destruktu. FOGR współfinansował także prace na ulicy Grzybowej przebiegającej przez Szczepanów i Mokrzyska, na której położono nową nawierzchnię asfaltową. Koszt tego zadania to 53 tysiące złotych.

W Wokowicach destruktem zostały pokryte ulica Za Stodołami (finansowanie w całości ze środków własnych) oraz Osiedle Sadowe (dofinansowanie z FOGR), a koszt tych prac wyniósł 30 tysięcy złotych. 

Na tym, oczywiście, nie koniec remontów. Cały czas trwają prace na innych odcinkach, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. 

Info/foto: UM Brzesko <-więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *