Teksty zostały przysłane przez mgr Marię Korygę i mgr Radosława Korygę.

Korekta i uzupełnienia – administrator

Legenda o Kościelnych Górkach – wierszem – mgr Irena Góra